De Europese Commissie heeft haar vorige week aangekondigde voorstel voor een "versterkte samenwerking" rond een Europees patent ingediend. Eens goedgekeurd, zullen de EU-landen die dat willen een eengemaakt octrooisysteem kunnen invoeren, dat de kosten van het huidige systeem fors moet drukken.

De discussie rond een Europees patent sleept al jaren aan. De bedoeling was dat de Europese Unie een systeem zou invoeren waarbij een patent in alle 27 lidstaten zou gelden. Momenteel moeten bedrijven en ondernemers in elk land apart een aanvraag indienen. Dat systeem is ontzettend duur, vooral wegens de vertaalkosten.

Minister van Ondernemen Vincent Van Quickenborne drukte tijdens het Belgische EU-voorzitterschap het gaspedaal in, maar ook hij kon geen unaniem Europees akkoord bereiken. Wel verklaarden voldoende lidstaten zich vorige week bereid om tot een versterkte samenwerking over te gaan, een procedure die het mogelijk maakt dat een groep landen initiatief neemt in een bepaald dossier. De resterende EU-lidstaten behouden de kans later aan te sluiten.

Versterkte samenwerking

Nadat twaalf landen haar daar formeel om verzocht hadden, heeft de Commissie nu een concreet voorstel ingediend om over te gaan tot een eenheidsoctrooi onder het systeem van versterkte samenwerking. Het patent zal verleend worden in het Engels, het Frans of het Duits. Wie zijn aanvraag in een andere taal indient, zal de vertaalkosten gecompenseerd krijgen.
Het voorstel van de Commissie moet worden goedgekeurd door de verzamelde EU-lidstaten (een gekwalificeerde meerderheid is voldoende) en het Europees Parlement.