De Vlaamse partijen N-VA, CD&V, SP.A en Groen! lijken wel te vinden voor het nieuwe voorstel van financieringswet dat koninklijk bemiddelaar Johan Vande Lanotte dinsdag op tafel heeft gelegd. Dat voorstel zou de methode van een belastingkrediet combineren met een gesplitst tarief.

Van een echt akkoord onder de Vlaamse partijen is nog geen sprake, maar alle partijen zijn wel bereid het voorstel verder te bestuderen. Woensdag wordt het voorstel afgetoetst bij de Franstalige partijen PS, CDH en Ecolo. Als er geen kink in de kabel komt, wil Vande Lanotte begin volgende week een 'omvattende tekst' op tafel leggen.

Nieuwe variant

De Vlaamse partijen vergaderden dinsdagavond over de financieringswet. Vande Lanotte kwam op de proppen met een 'nieuwe variant'. Die variant zou een belastingkrediet combineren met een split rate.

Het nieuwe model werd naar verluidt positief onthaald op de vergadering en alle Vlaamse partijen zijn bereid het voorstel verder te bestuderen. De tekst van het voorstel wordt nu vertaald en woensdag voorgelegd aan de Franstalige partijen.

Timing

Als de Franstaligen ook het licht op groen zetten voor de methode, zou de bemiddelaar vanaf donderdag willen starten met bilaterale gesprekken. Op basis van die contacten wil Vande Lanotte begin volgende week een 'omvattende tekst' op tafel leggen.

Die tekst zou niet alleen gaan over de financieringswet, maar ook over de bevoegdheidsoverdrachten, BHV en de financiering van Brussel. Een van de onderhandelaars zegt dat er gemikt wordt op een akkoord 'eind volgende week'.

Intussen is er onder de onderhandelaars ook afgesproken om geen interviews meer te geven die de lopende onderhandelingen in gevaar zouden kunnen brengen, zo is te horen.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig