De lidstaten van de Europese Unie hebben dinsdag het akkoord dat ze met het Europees Parlement over het burgerinitiatief hebben bereikt, goedgekeurd. Dat deden ze op de vergadering van de bevoegde ministerraad. Het burgerinitiatief geeft inwoners van de EU de kans zich rechtstreeks tot de Europese Commissie te richten en er om wetgevende voorstellen te vragen.

Met het Verdrag van Lissabon zag vorig jaar ook het burgerinitiatief het levenslicht. Minstens één miljoen burgers uit een 'aanzienlijk aantal lidstaten' kunnen de Commissie hun eisen overmaken, luidt het. De invulling van de precieze procedure en de modaliteiten werd aan de Europese lidstaten en het Parlement overgelaten.

Beide instellingen bereikten eind november een compromis. Het aantal landen dat de ondertekenaars moeten vertegenwoordigen, bedraagt één vierde van het totale aantal EU-lidstaten. Er werd ook overeengekomen hoeveel handtekeningen elke lidstaat minstens moet tellen. Wie een burgerinitiatief wil steunen, kan zijn handtekening zowel op papier zetten als elektronisch overmaken.

Geplande burgerinitiatieven moeten aangemeld worden op een onlineregister dat beheerd wordt door de Commissie. Vervolgens krijgen de initiatiefnemers 12 maanden de tijd om 1 miljoen handtekeningen te verzamelen.

Naar alle verwachting zal het Europees Parlement het akkoord woensdag goedkeuren. Juridische experts werken intussen aan de definitieve versie van de tekst, die vervolgens zonder discussie groen licht zou moeten krijgen.

Vorige week al diende Greenpeace het 'allereerste burgerinitiatief' in. Maar omdat de goedkeuringsprocedure nog niet afgerond is, oordeelde de Commissie dat dat te vroeg kwam.