De P.C. Hooft-prijs voor Letterkunde 2011 wordt toegekend aan Henk Hofland, journalist, commentator, essayist, columnist en romancier. Aan de prijs is een bedrag van 60.000 euro verbonden.

De oeuvreprijs is dit jaar bestemd voor het essay, en wordt uitgereikt op een feestelijke bijeenkomst in het Letterkundig Museum, op donderdag 19 mei 2011, twee dagen voor de sterfdag van de naamgever van de prijs. De dichter P.C. Hooft (1581-1647) was de grootste Nederlandse renaissancedichter.

Hofland kreeg in 1992 de Audax-columnistenprijs, ontving in 1996 de Gouden Ganzenveer en werd in 1999 door zijn collega’s uitgeroepen tot Journalist van de Eeuw.

De prijs werd toegekend op voordracht van een jury bestaande uit Henk van Os (voorzitter), Jaap Goedegebuure, Sijbolt Noorda, Marja Pruis en Abram de Swaan.

"Niemand hier te lande heeft de afgelopen zestig jaar zo nauwlettend en tegelijk zo gedistantieerd, zo scrupuleus en tegelijk met zo veel sprezzatura, én met een van ijzeren discipline getuigende volharding en continuïteit de maatschappelijke toestand gepeild", zo luidt het in het juryrapport.