Om de Belgische overheidsfinanciën opnieuw helemaal gezond te maken, zoals gevraagd wordt door het Internationaal Monetair Fonds (IMF), kan er volgens de PS geen sprake zijn van drastische besparingsmaatregelen zoals die werden doorgevoerd in de jaren '80.

'De sanering mag niet gebeuren op de manier van de besparingsmaatregelen van de jaren '80 want die hebben tot niets geleid. Natuurlijk moeten we budgettaire inspanningen doen, zowel op het vlak van de uitgaven als op het vlak van de inkomsten, en moeten we het economisch herstel ondersteunen. Maar blinde besparingen die de koopkracht van de gezinnen aantasten zou desastreus kunnen zijn voor onze economie', zo stellen de Franstalige socialisten in een persbericht.

De PS is het niet eens met een aantal pistes die het IMF suggereert zoals het in vraag stellen van de automatische indexatie. De PS dringt erop aan om meer in te zetten op werkgelegenheid en opleiding. Op fiscaal vlak, pleit de partij voor het snel omzetten van de aanbevelingen van de onderzoekscommissie rond fiscale fraude.