Bisschoppen: 'Kerk heeft nood aan systeem voor schadevergoedingen'
Bisschop Harpigny Foto: photo news
In de bijzondere Kamercommissie Seksueel Misbruik zijn maandag de eerste bisschoppen over de vloer geweest. Concrete toezeggingen kwamen er niet, maar op verschillende momenten klonk het wel dat de kerk zal moeten nadenken over excuses, schadevergoedingen en de invoering van een meldingsplicht.

De Kamercommissie Seksueel Misbruik is met haar hoorzittingen intussen bij de bisschoppen aanbeland. De drie bisschoppen die aangesteld zijn als aanspreekpunt binnen de kerk beten daarbij de spits af. Zowel oud-bisschop van Gent Arthur Luysterman als de bisschoppen Guy Harpigny (Doornik) en Johan Bonny (Antwerpen) maakten hun opwachting.

Elk van hen kreeg onder meer vragen over de houding van de kerk en mogelijke excuses voor misbruik uit het verleden. Luysterman was daar alvast voor te vinden, maar benadrukte dat excuses van alle bisschoppen samen moeten komen. Bovendien bestaat het risico dat de bisschoppen dan zelf schadevergoedingen moeten betalen voor de misstappen van anderen, vulde Harpigny aan. Maar ook hij vindt 'dat er toch iemand binnen de kerk moet zijn die erkent dat er schade berokkend is'.

Eenzelfde verhaal klonk wanneer het ging over schadevergoedingen. 'De kerk moet daarvoor een systeem vinden, waarschijnlijk in samenspraak met andere instellingen', aldus Harpigny, gevraagd naar een manier waarop de slachtoffers vergoed kunnen worden. De gerechtelijke weg lijkt hem wel de eenvoudigste.

De bisschop van Doornik sprak zich ook nog uit voor een meldingsplicht 'voor iedereen', wanneer gevallen van misbruik aan het licht komen. 'Dat zou beter zijn en makkelijker voor iedereen, besloot hij.

Bonny van zijn kant was 'in principe voor', maar wees op belang van vertrouwensband tussen priester en zijn bisschop. 'Die is belangrijk, anders verdwijnt een manier om delicatie informatie te krijgen', argumenteerde hij. Ook het biechtgeheim is voor de Antwerpse bisschop 'absoluut', maar laat toch wat manoeuvreerruimte. Concreet verwees Bonny naar het aanzetten van de biechteling om aangifte te doen en merkte hij op dat 'ook vroeger wel tips en suggesties de ronde deden' nadat uit een biecht misbruik was gebleken.

Concrete misbruikgevallen

Tot slot gaf elk van de drie bisschoppen nog aan dat hij tijdens zijn functie met concrete misbruikgevallen in contact gekomen was. Luysterman - intussen bisschop op rust - had weet van negen 'gevallen die bezig waren', waarvan er zeven bij het gerecht terechtgekomen zijn. 'De twee andere slachtoffers wilden dat niet', aldus de Gentse bisschop.

Harpigny van zijn kant sprak van twee zaken, waarin de ene zich niet zelf aan kinderen vergreep, maar kinderporno bekeek. De ander was zelf geestelijke en als kind misbruikt door een priester, die intussen uit zijn ambt ontzet is. Bonny tot slot heeft vier priesters uit zijn bisdom preventief geschorst en het mandaat van één pensioengerechtigde opgeheven, allemaal op basis van oude feiten.