IMF vraagt ‘zonder verwijl’ nieuwe regering
Foto: belga
België is niet de ‘zieke man’ van Europa, maar ons land moet wel ‘zonder verwijl’ een nieuwe regering vormen als het zich economisch uit de wind wil zetten. Dat heeft een delegatie van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) vanmiddag verklaard.

De IMF-delegatie bracht vandaag verslag uit over haar onderzoek naar de economische stand van zaken in ons land. Veel concrete uitspraken over de aanslepende politieke crisis vielen er niet te rapen, behalve dan dat België ‘zonder verwijl’ (without delay) een nieuwe regering moet krijgen die kan focussen op de economische problemen en uitdagingen.

En wat als dat niet gebeurt? ‘We kunnen niet in de politieke toekomst kijken’, verklaarde de Nederlandse delegatieleider Erik De Vrijer, ‘maar de veranderende omgeving maakt dat de tijd echt begint te dringen’. Dat was een impliciete verwijzing naar de toegenomen nervositeit op de financiële markten die ons land in het vizier beginnen te krijgen.

‘Die turbulentie is nog niet voorbij, niet in het algemeen en niet voor België in het bijzonder’, waarschuwde De Vrijer. Hij noemde de kwetsbare banksector ook als één van de belangrijkste economische risico’s voor ons land en maant de overheid aan om het toezicht op de sector verder te verscherpen. Een gezonde begroting is de beste garantie om de banksector te vrijwaren voor problemen, klonk het.

Zieke man

De Vrijer zegt het niet eens te zijn met de uitspraak van N-VA-voorzitter Bart De Wever dat België de ‘zieke man’ van Europa is. Maar dat neemt niet weg dat we, net als vele Europese landen, ‘gezondheidsproblemen’ hebben. België situeert zich ergens middenin het Europese peloton, klinkt het.

De economische analyse van het IMF sluit nauw aan bij die van de Nationale Bank. Voor dit jaar verwacht het Fonds in ons land een groei van rond de twee procent en een begrotingstekort dat van zes naar zowat 4,8 procent van het bbp daalt, in lijn met de afspraken uit het Europese stabiliteitspact.

Opmerkelijk is wel dat het IMF erop aandringt om volgend jaar het tekort al onder de symbolische grens van 4% te duwen, terwijl het stabiliteitspact een tekort van maximaal 4,1% voorschrijft.

De aanbevelingen van het IMF aan de Belgische overheid blijven grotendeels dezelfde als in de voorbije jaren. Ons land moet onder meer werk maken van meer flexibiliteit op de arbeidsmarkt en een responsabilisering van lokale overheden.