Belgische bisschoppen roepen op daklozen op te vangen
Foto: Herman Ricour
De Belgische bisschoppen moedigen parochies, katholieke instellingen en particulieren aan om te blijven zoeken naar geschikte ruimtes om dak- en thuislozen op te vangen.

Het kan niet dat er in de aanloop naar Kerstmis geen plaats is bij ons, zoals destijds voor het kind Jezus in de herberg, zeggen de bisschoppen maandag in een persbericht.

De bisschoppen vragen dat de initiatiefnemers contact opnemen met de plaatselijke OCMW-verantwoordelijken. Voor advies en begeleiding bij de opvang van dakloze asielzoekers verwijzen de bisschoppen naar het secretariaat naar de katholieke liefdadigheidsorganisatie Caritas International.

Tot slot roepen de bisschoppen de bevoegde instanties op een structureel antwoord te geven op de pijnpunten in het asiel- en welzijnsbeleid voor dak- en thuislozen.