Michel mikt op eendracht en verhoogde inspraak
Foto: photo news
MR-minister Charles Michel heeft vandaag het programma voorgesteld waarmee hij een gooi wil doen naar het voorzitterschap van de MR.

Eendracht binnen de partij, een verhoogde inspraak van de basis en een centrum-rechtse positionering staan voor Charles Michel centraal.

Michel motiveerde zijn kandidatuur zondagavond al per brief aan de parlementsleden en mandatarissen van de MR. Maandag deed hij hetzelfde voor de pers, nadat de voorbije dagen en weken al heel wat vooraanstaande liberalen publiek hun steun uitdrukten voor de ontslagnemende minister van Ontwikkelingssamenwerking.

Michel onderschrijft naar eigen zeggen het 'fundamentele project van de MR'. De liberalen horen voor hem 'centrum-rechts' op het politieke spectrum, als tegengewicht voor 'drie linkse partijen' in Franstalig België. De militanten, lokale mandatarissen en parlementsleden wil hij weer meer betrekken 'in het hart van de besluitvorming'.

Naast innovatie en samenhorigheid in de samenleving, staat de welvaart van Wallonië voor hem centraal als een van de succesvoorwaarden voor de toekomst van België, net als de alliantie tussen Wallonië en Brussel.