Maandloon een paar euro omhoog
Foto: Jobat.be
Alle werknemers gaan vanaf 2011 een iets hoger nettoloon overhouden. De federale jobkorting wordt vanaf dan verspreid over de 12 maanden van het jaar.

De federale jobkorting is een vermindering van de bedrijfsvoorheffing - de voorafbetaling van de belastingen die werknemers elke maand van hun loon zien afgaan. Totnogtoe werd de korting in de maand mei in één keer verrekend, waardoor we die maand flink meer loon overhielden. Maar voortaan wordt de korting dus uitgesmeerd over twaalf maanden. Dat heeft de FOD Financiën vandaag bekendgemaakt.

De voorbije jaren kregen alle 3,7 miljoen werknemers een federale jobkorting van gemiddeld 88 euro, alles samen goed voor 325 miljoen euro. Maandelijks zullen we ons loon dus met enkele euro’s zien toenemen - los van indexverhogingen en andere afspraken.

Naast de federale jobkorting bestond er ook een Vlaamse jobkorting, maar die werd dit jaar volledig afgeschaft.