Expert raamt schade door ‘wurgprijzen’ Belgacom op 1,84 miljard
Foto: ann
Een tweede expertenverslag schat de schade die telecomoperatoren Base en Mobistar hebben geleden wegens wurgprijzen door Belgacom op 1,84 miljard euro, bijna 700 miljoen meer dan in een eerste verslag. Dat heeft Belgacom zelf bekendgemaakt.

Mobistar en Base dienden in 2003 een eis tot schadevergoeding in. Ze vinden dat Belgacom te hoge terminatietarieven aanrekent en te lage retailtarieven. De rechtbank van koophandel wees bepaalde aanspraken af, maar stelde wel experten aan die het bestaan van wurgprijzen moesten onderzoeken en moesten nagaan welke schade dit zou hebben berokkend.

Een eerste expertenverslag raamde de schade voor BASE en Mobistar op 1,18 miljard euro en mogelijks zelfs 1,53 miljard euro. Verhoogd met gederfde intresten loopt dat op tot 1,7 miljard euro.

Op 10 december werd een tweede voorlopig verslag neergelegd door de experten. Die doen er nog een schepje bovenop. Ze ramen de impact voor de periode 1999-2004 nu op 1,84 miljard euro.

Belgacom, dat maandag zelf met het nieuwe verslag naar buiten komt, benadrukt dat het om een voorlopig verslag gaat en dat het zelf nog commentaar mag indienen. Rekening houdend met deze commentaar moeten de experten dan nog een definitief verslag indienen. Dat wordt verwacht in het tweede kwartaal van 2011.

Het is uiteindelijk aan de rechtbank om te oordelen of er anticoncurrentiële praktijken zijn geweest, of Belgacom aansprakelijk is hiervoor en welke mogelijke schadevergoeding moet worden betaald.

Belgacom merkt nog op dat in het tweede voorlopige expertenverslag een groot deel van de commentaren en aanmerkingen van Belgacom onbeantwoord blijven en dat er in het verslag nieuwe elementen zitten die Belgacom betwistbaar vindt. Belgacom zal daarom de eisen van KPN Group (BASE) en Mobistar blijven aanvechten.

De rechtszaak heeft ook een politiek luik. De zaak kan immers een aanzienlijke impact hebben op de uit te keren dividenden door Belgacom en dus de opmaak van de begroting.

Volgens een bron zou de Brusselse rechtbank zich tegen 15 april uitspreken over de zaak. Bij Belgacom wordt dat echter ontkend. Een definitief expertenverslag wordt pas verwacht tegen het tweede kwartaal van 2011, klinkt het daar.