Franstaligen furieus over uitspraken De Wever
Foto: belga
De Franstalige politici reageren scherp op de uitlatingen van N-VA-voorzitter Bart De Wever in het Duitse weekblad Der Spiegel.

'Bart De Wever speelt met vuur' zegt minister Laurette Onkelinx (PS) in een korte reactie op VRT-radio. Volgens de Franstalige socialisten zoekt de N-VA excuses om geen akkoord te moeten sluiten en hanteert ze daarbij de aloude methode die erin bestaat iedereen te bekritiseren. 

Bovendien speelt voorzitter Bart De Wever met het geld van alle Belgen. Niettemin wil de PS voortbouwen aan een akkoord. 'De PS zal niet zwichten voor provocatie', luidt het in een mededeling.

De partij van Elio Di Rupo verwacht van N-VA dat ze bewijst in staat te zijn een redelijk akkoord te sluiten. De Wever zegt de onderhandelingen te willen voortzetten, maar beledigt zijn gesprekspartners. Hij zegt een akkoord te willen, maar doet er alles aan om de toestand te doen verrotten, stelt de PS. De socialisten vragen zich af of De Wever nog onderhandelt of campagne aan het voeren is.

Aanval

Het CDH hekelt de 'onverantwoordelijkheid van de buitensporige uitspraken' van De Wever dat België de zieke man van Europa is geworden, terwijl 'al onze economische fundamentals dit standpunt tegenspreken'.

Door dergelijke standpunten in de huidige context in te nemen, speelt de N-VA-voorzitter volgens het CDH met vuur en 'neemt hij het risico de Belgische economie, en dus ook de Vlaamse economie en de situatie van haar ondernemingen, duidelijk in gevaar te brengen terwijl ze stabiliteit en vertrouwen nodig hebben'. 

De Franstalige humanisten vragen de N-VA haar intenties te verduidelijken.

'Onbezonnen en onverantwoordelijk'

Ecolo-co-voorzitter Jean-Michel Javaux noemt de uitspraken 'onbezonnen en onverantwoordelijk'. Javaux stelt zich vooral vragen bij de timing van de N-VA-voorzitter.

'Het getuigt van een enorme onbezonnenheid en onverantwoordelijkheid van de voorzitter van de grootste partij van Vlaanderen en de populairste politicus van het noorden van het land. Het gaat niet om uitspraken in een kleine zondagskrant maar in een van de meest gelezen kranten van Europa. Het is ook bijzonder onverantwoordelijk om dergelijke uitspraken te doen op een moment dat er een delegatie van het IMF in Brussel is en dat onze politieke instabiliteit twijfels creëert over onze economie', aldus Javaux.

De co-voorzitter van de Franstalige groenen verwijst ook naar de timing van het interview. 'Bart De Wever weet heel goed in welke fase van de onderhandelingen we ons bevinden. Op een moment dat koninklijk bemiddelaar Johan Vande Lanotte probeert een oplossing op tafel te leggen, komt hij af met simplismen en karikaturen. Hij gooit daarmee olie op het vuur. Dat is bijzonder irritant voor de andere onderhandelaars', stelt Javaux.

Javaux betreurt vooral de uitspraken van De Wever over Wallonië. 'Het is bijna beledigend voor iedereen die zich in Wallonië inzet voor het herstel van de regio via het Marshall-plan en voor een hervormingen van de instellingen.'

De kopman van de Franstalige groenen hoopt dat de andere onderhandelaars nu niet zullen meestappen in een opbod. 'Het is nu vooral belangrijk een regering te vormen en het land te stabiliseren. Wij, ecologisten, willen geen nieuwe verkiezingen en de burgers ook niet', besluit Javaux.

'Intellectueel oneerlijk'

Waals viceminister-president André Antoine noemt het intellectueel oneerlijk dat De Wever een vergelijking maakt tussen de financiële transfers naar Wallonië en een injectie aan een junkie. In een mededeling maakt de minister van Begroting en Financiën in de ploeg-Demotte gewag van de positieve evolutie van de economische parameters van het Waals gewest.

Antoine verwijst onder meer naar het laatste verslag van het Rekenhof over de begroting van 2011, waaruit blijkt dat het gewicht van de nationale solidariteit ten gunste van Wallonië is afgenomen. Hij wijst erop dat het verschil ten opzichte van het nationale gemiddelde is gedaald van -14,92 procent in 2007 naar -12,28 procent in 2010. Antoine leest daar een positief effect in van het Waalse Marshallplan.

De CDH'er preciseert ook dat de opbrengst uit de personenbelasting in 2011 acht procent hoger ligt dan in 2010. De regionale belastingen nemen tijdens dezelfde periode met 3,6 procent toe. Antoine benadrukt voorts dat de werkgelegenheid in het zuiden van het land stand houdt, dankzij de anticrisismaatregelen, maar ook door structurele maatregelen die tot een daling van de werkloosheid met 2,9 procent in november 2010 hebben geleid in vergelijking met november 2009, en met 2,1 procent ten opzichte van oktober 2010.

Ook Reynders vindt uitspraken onverantwoord

Ook MR-voorzitter en ontslagnemend minister van Financiën Didier Reynders vindt de uitspraken van N-VA-voorzitter Bart De Wever onverantwoord. Reynders betreurt vooral dat de uitspraken van De Wever komen op een moment dat hijzelf samen met anderen probeert om het buitenland gerust te stellen over de financiële situatie van België.

"Het zijn onverantwoorde uitspraken. Het grootste probleem van ons land is de politieke instabiliteit, waartoe De Wever ook zelf bijdraagt. Ik span mij samen met anderen in om aan te tonen dat bepaalde uitlatingen over ons land op het vlak van begroting en financiën verkeerd zijn. Die boodschap komt goed over en dan word je ineens teruggeslagen door uitspraken over een plan B en over België als zieke man van Europa. Dat is bedroevend", aldus Reynders.

Volgens de MR-voorzitter tonen de verklaringen van De Wever opnieuw aan dat de communautaire onderhandelingen in een slechte sfeer verlopen. "De onderhandelaars zouden zich beter concentreren op het bereiken van een akkoord. Ze hebben al drie maanden niet meer samen aan tafel gezeten en ik heb opnieuw de indruk dat het vertrouwen wankel is".

'Doorgaan met De Wever, is hem gelijk geven'

FDF-voorzitter Olivier Maingain roept de PS, het cdH en Ecolo op hun positie over de communautaire onderhandelingen te verduidelijken na de uitlatingen van N-VA-voorzitter Bart De Wever in het Duitse weekblad Der Spiegel.

Volgens hem is het tijd om zich te concentreren op de socio-economische uitdagingen en om een regering te vormen, desnoods een interim-regering.

"Doorgaan in een hopeloze onderhandeling met Bart De Wever, betekent hem al gelijk geven in de dingen die hij wil bereiken", aldus Maingain in een persbericht.

"Meer dan ooit moeten de verantwoordelijke partijen de wil tonen om voorrang te geven aan de socio-economische problemen en om een federale regering te vormn, zelfs al gaat het om een overgangsregering. Die regering moet dan het hoofd bieden aan de stijgende overheidsschuld en aan de problemen die die staatsschuld dreigen te stellen voor de economische evenwichten van ons land", aldus nog Maingain.
 

Gechoqueerd

Gemeenschapssenator Marcel Cheron (Ecolo) is 'gechoqueerd' door de uitspraken. Op de commerciële Franstalige radio Bel RTL noemde Cheron de uitspraken 'onverantwoord', ook voor de Vlamingen, op een moment dat het IMF de financiële situatie van België in het oog houdt. Cheron vindt De Wevers boodschap vooral 'lasterlijk' voor alle Walen die 'elke dag werken om Wallonië weer hogerop te helpen'.