De directie van De Decker-Vanriet, een private busexploitant die in onderaanneming voor De Lijn werkt, heeft maandagmiddag met de vakbonden een akkoord bereikt over de problemen in stelplaats Vilvoorde.

Het akkoord is inmiddels door het personeel aanvaard, maar moet nog in een tekst worden gegoten. Alles laat echter vermoeden de chauffeurs morgen/dinsdag het werk zullen hervatten.

De buschauffeurs protesteren met hun stakingsactie, die vrijdagmorgen spontaan opstartte, tegen het personeelsbeleid. Er zijn klachten over fouten bij de betalingen, favoritisme ten aanzien van sommige chauffeurs, het feit dat men nergens terecht kan met klachten

"Er is afgesproken dat de directie voor Vilvoorde een stelplaatsverantwoordelijke zal aanstellen. Daarnaast is beloofd snel werk te maken van alle financiële tegoeden die het personeel nog had", aldus vakbondsman Geert Witterzeel (ACV).

Als gevolg van de staking in Vilvoorde rijdt er momenteel geen enkele Lijn-bus op de lijnen 280 Mechelen-Zaventem en 280 Mechelen-Vilvoorde. De lijnen 395, 683 en 830 zijn zwaar verstoord en 287 en 616 matig tot licht verstoord. Uit solidariteit hebben maandagmorgen
 

Meer informatie op www.delijn.be.