Staatssecretaris voor de Bestrijding van de fiscale fraude Bernard Clerfayt (MR) betreurt het arrest van het Brusselse hof van beroep, dat de vervolgingen voor fraude naar de bank KB Lux onontvankelijk verklaarde door procedurefouten.

'Het doet pijn, want het blijft fraude', zei Clerfayt vrijdagavond in het journaal van RTL-TVI. 'Vanwege vormfouten laat men fraudeurs vrijuit gaan.'

Volgens hem zal het akkoord dat de 27 Europese ministers van Financiën maandag bereikten over de uitwisseling van fiscale gegevens alvast helpen om internationale fiscale fraude tegen te gaan.

Groen! en Ecolo willen opheffing bankgeheim

Ecolo en Groen! zijn 'ontsteld' door het arrest van het Brusselse hof.  De groenen dringen aan op wetswijzigingen, met name om de opheffing van het bankgeheim mogelijk te maken.

Volgens de groenen krijgen de daders en medeplichtigen door het arrest 'een vorm van straffeloosheid in een van de grootste fiscale fraudezaken in de recente geschiedenis'.

Stefaan Van Hecke, Kamerlid voor Groen!: 'Het is ontstellend dat de overheid binnen het huidige wettelijke kader niet bij machte is om fiscale fraude te bestrijden. Zo wordt de eerlijke belastingbetaler het slachtoffer, want hij betaalt de rekening van de miljoenen die grote fraudeurs achterhouden voor de belastingen.'

Een in 2007 opgerichte Onderzoekscommissie rond grote fiscale fraude formuleerde 108 aanbevelingen, die de Commissie vorig jaar bijna unaniem goedkeurde. De groenen vragen dat de aanbevelingen snel uitgevoerd worden, om een 'duidelijk signaal' te geven. Zo beval de Commissie aan om de wet te veranderen zodat het bankgeheim opgeheven kan worden bij vermoeden van grote fraude.

'Belastingontduiking kost de overheid en burgers van dit land jaarlijks meerdere miljarden euro. Zeker in budgettair moeilijke tijden is het belangrijk dat die middelen terugvloeien naar de overheid om nieuw beleid en de financiering van de sociale zekerheid mogelijk te maken, zonder dat de eerlijke belastingbetaler hiervoor opdraait', besluit Van Hecke.

CDH: 'Betere samenwerking belastingdiensten nodig'

De ontknoping in de KB Lux-affaire toont volgens CDH de noodzaak aan van een versterkte samenwerking van de belastingdiensten van verschillende landen en betere uitwisseling van bankgegevens.

Een versterkte samenwerking zou volgens CDH een halt toeroepen aan de 'basis fiscale fraude' waarbij men zijn fortuin versast naar een bank in een land met bankgeheim.

Zonder de beslissing van het hof van beroep in de KB Lux-affaire te bekritiseren, betreurt CDH dat de uitkomst in de zaak zo'n grote impact heeft op de Belgische staatskas. Volgens het parket is er immers voor zo'n 400 miljoen euro aan belastingen ontdoken.

Net als SP.A en Ecolo/Groen!, pleit CDH voor een opheffing van het bankgeheim.