Vlaams parlementslid Hermes Sanctorum (Groen!) heeft kritiek op de bijsturing van de steun voor hernieuwbare energie die minister van Energie Freya Van den Bossche vrijdag heeft aangekondigd. Die is 'gunstig voor Electrabel, nadelig voor de sector van zonnepanelen', zegt Sanctorum.

Zoals eerder aangekondigd laat minister Van den Bossche de steun voor zonnepanelen versneld afbouwen, ook al start die versnelde afbouw nu drie maanden later dan gepland. Sanctorum blijft bij zijn eerdere kritiek. 'De daling gebeurt te ondoordacht en te snel', meent hij. Van den Bossche houdt vol dat investeren in zonnepanelen rendabel blijft, maar Sanctorum vreest dat het 'zeker vanaf 2013 (wanneer de steun voor particulieren daalt naar 190 euro per certificaat en de termijn wordt teruggebracht van 20 naar 15 jaar, nvdr) niet meer interessant zal zijn om te investeren in zonnepanelen'.

Sanctorum heeft ook vragen bij de beslissing rond de omgebouwde steenkoolcentrale van Electrabel. Die centrale krijgt 10 jaar lang 89 procent van de certificaten, dus niet de volle 100 procent die voorzien was in het oude systeem, maar ook niet de 70 procent in het nieuwe verstrengde systeem. '89 procent is natuurlijk beter dan 100 procent, maar de cijfers tonen aan dat er oversubsidiëring blijft bestaan', aldus Sanctorum. Volgens hem getuigt de beslissing van Van den Bossche van 'nattevingerwerk'. 'Ze hanteert twee maten en twee gewichten waarbij Electrabel begunstigd wordt en de zonnepanelensector benadeeld', aldus Sanctorum.