Katholiek onderwijs gaat godsdienstlessen bijsturen
Foto: herman ricour
Het katholiek onderwijs wil in de katholieke godsdienstlessen opnieuw meer aandacht besteden aan 'de rituelen, de symbolen en de grote verhalen'. Dat zei Mieke Van Hecke, directeur-generaal van Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs (VSKO), op Kanaal Z.

Door de godsdienstlessen bij te sturen, krijgt aartsbisschop Léonard zijn zin. In mei had die geopperd dat de lessen katholieke godsdienst te vaag zijn geworden. 'De godsdienstles is al lang geen godsdienstles meer. Het is een allegaartje van levensbeschouwelijke dingen. Zoveel verschillende leerkrachten, zoveel verschillende handboeken, zoveel verschillende inhouden. Ik wil daar opnieuw een lijn in', klonk het toen.

Volgens Mieke Van Hecke was het katholieke onderwijsnet al bezig met een evaluatie van zijn godsdienstlessen toen die uitspraak kwam. Uit die evaluatie blijkt nu dat de kennis van de leerlingen over de katholieke godsdienst inderdaad te wensen overlaat.

'We zijn geëvolueerd naar een aanpak waarbij we vanuit de leefwereld van de leerlingen tot zingeving kwamen en daardoor hebben we de kennis wat verwaarloosd,' aldus Van Hecke. 'Daardoor mist de huidige generatie jongeren een aantal bouwstenen, namelijk de rituelen, de symbolen, de grote verhalen.'

Van Hecke zal nagaan hoe en welke kennis er precies moet overgedragen worden, maar ze vindt wel dat de nadruk moet blijven liggen op zingeving.