De verzekeringsgroep Ageas, het vroegere Fortis, heeft donderdag de Nederlandse bank ABN Amro gedagvaard voor de rechtbank van Amsterdam. Dat meldt De Tijd. Ageas wil een vergoeding met nieuwe aandelen ten belope van 2 miljard euro. Het gaat om een claim in het kader van de uitgifte van obligaties in 2007.

De obligaties werden destijds door Fortis op de markt gebracht. Fortis Bank Nederland (nu staatsbank ABN Amro) was de hoofdschuldenaar van de effecten.

De stukken werden dinsdag conform de afspraken van destijds omgezet in Ageas-aandelen. Daartoe gaf de beursgenoteerde groep bijna 107 miljoen nieuwe aandelen uit.

Ageas zegt echter dat de overeenkomst van 2007 ook bepaalt dat ABN Amro na de conversie een bedrag op tafel legt dat gelijk is aan de nominale waarde van de obligaties, met name 2 miljard euro. Dat dient te gebeuren in de vorm van de uitgifte van aandelen. De vergoeding compenseert Ageas voor de uitgifte van aandelen en voor zijn optreden als codebiteur.

ABN Amro en vooral zijn aandeelhouder, de Nederlandse staat, delen de zienswijze van Ageas niet. Nederland heeft een rechter al een verbod laten opleggen aan ABN Amro om aandelen uit te geven. Dat verbod geldt twee maanden.