Geen loonsverhoging voor leerkrachten
Foto: An Nelissen
De circa 170.000 personeelsleden van het Vlaams onderwijs krijgen dit en volgend jaar geen extra loon. Wel komen er maatregelen die hun arbeidsvoorwaarden moeten verbeteren en hun statuut aantrekkelijker moeten maken. Dat hebben de onderwijsvakbonden en de Vlaamse regering vastgelegd in de nieuwe cao’s voor 2010 en 2011, die vrijdag werden ondertekend.

De Vlaamse overheid zit krap bij kas en moet fors besparen. De onderwijsvakbonden hadden er dus alle begrip voor dat ze bij de onderhandelingen over de loon- en arbeidsvoorwaarden geen looneisen op tafel moesten leggen en niet moesten rekenen op extra middelen voor omkadering. Daarvoor is ten vroegste in 2013 opnieuw ruimte.

Beter statuut

Toch zijn de nieuwe cao’s geen lege doos. 'We hebben de beperkte budgettaire middelen omgebogen in kwaliteit', zei Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) bij de ondertekening.

Zo wordt er werk gemaakt van een beter statuut voor het personeel, wat een job in het onderwijs aantrekkelijker moet maken. Enkele remmen op de vaste benoeming verdwijnen. En soepelere anciënniteitsregels in het hoger onderwijs maken een baan daar interessanter voor wie eerst buiten het onderwijs een loopbaan opgebouwd heeft. Langdurig zieke leerkrachten zullen voortaan met deeltijds werk de draad weer kunnen oppikken.

Combinatie werk en gezin

Een andere reeks maatregelen moet zorgen voor een betere combinatie van werk en gezin. Zo zullen onderwijzers en leerkrachten ook een loopbaanonderbreking van 1/5 kunnen opnemen.

Veel geld kost dat niet aan de overheid. De vakbonden zijn wel blij dat minister van Onderwijs Pascal Smet (SP.A) de middelen die nog over zijn van de vorige cao’s niet wegbespaart. Zo is er 1,6 miljoen euro vrijgemaakt om de administratieve ondersteuning in het basisonderwijs te versterken en zo de werkdruk wat te verlichten.

Nog zo’n werkdrukverlichtende maatregel maakt dat een bepaalde groep leerkrachten met een grote voltijdse opdracht een uurtje minder moet werken voor hetzelfde loon.