Antwerpen controleert panden prostituees
Foto: jimmy kets
De stad Antwerpen heeft alle 66 panden die gebruikt worden voor raamprostitutie op hun geschiktheid gecontroleerd. In totaal werden er 27 effectieve en 28 voorwaardelijke geschiktheidsverklaringen overhandigd. Vier panden werden geweigerd en zeven dossiers zijn nog in behandeling.

In april 2010 trad het vernieuwde reglement rond raamprostitutieruimte in werking. Die reglementering heeft een tweeledig doel. Enerzijds moet ze de raamprostitutie in de stad beheersbaar en controleerbaar houden, anderzijds waakt ze over de kwaliteit van de werkomstandigheden van de prostituees.

Om te voldoen aan de vernieuwde reglementering dienden alle eigenaars van een raamprostitutieruimte een aanvraag in. De aanvraagprocedure omvat verschillende controles rond brandveiligheid, stedenbouwkundige voorschriften, hygiëne-, onderhoud- en accommodatievoorschriften, moraliteitsvereisten en juistheid en volledigheid van het aanvraagdossier.

Van de 66 panden die werden gecontroleerd, kregen 28 panden een geschiktheidsverklaring. Aan 27 panden reikte de stad een voorwaardelijke geschiktheidsverklaring uit. De eigenaars zijn nog niet met alles in regel, maar hebben wel kunnen aantonen dat ze alles in werking stellen om zo snel mogelijk in orde te zijn. Vaak wachten ze nog op de juiste vergunningen om de nodige aanpassingen te kunnen voltooien. Voor vier panden werd de geschiktheidsverklaring geweigerd. Zeven aanvraagdossiers zijn nog in behandeling.