De vijf favoriete aandelen van Raphael Ursi (Deutsche Bank)
Foto: Deutsche Bank
Raphael Ursi van Deutsche Bank maakt een selectie van Europese aandelen.

Akzo Nobel: koersdoel 55 euro

Akzo Nobel is actief is in de chemiesector. Het bedrijf produceert en verkoopt chemicaliën (+/- 1/3 van de omzet) en coatings (2/3 van de omzet), zowel voor decoratieve als industriële toepassingen.

Akzo Nobel is een marktleider in zijn marktsegment dat bovendien beschermd wordt door hoge toetredingsbarrières. Het bedrijf beschikt ook over een sterke marktpositie in de opkomende markten zoals Azië en Latijns-Amerika die reeds 40% van de omzet genereren en die een belangrijk groeipotentieel herbergen.

Het bedrijf realiseert dan ook een hoog rendement op eigen vermogen (+/- 10%) en heeft een sterke kapitaalbalans met een zeer lage schuldgraad. Ook in de VS draagt de herstructurering en herpositionering van het verfmerk Glidden bij tot de groei. Verder verwachten we dat Akzo Nobel dankzij verdere kostenbesparingen en prijsverhogingen de stijging van de grondstofprijzen kan compenseren.

Dit bedrijf is bovendien goedkoop gewaardeerd aan een koers/winstverhouding (verwachte winst 2011) van 10,4 en dividendrendement van 3,9%.

Michelin: koersdoel 70 euro

Na een sterke daling van de volumes tijdens de crisis heeft Michelin in 2010 een ijzersterk herstel opgetekend. Dankzij kostenbesparingen en hogere verkoopprijzen is Michelin een bedrijf dat zeer hoge cash flows genereert.

Begin oktober kondigde Michelin een kapitaalsverhoging aan waardoor de winst per aandeel met 15% vermindert. Het kapitaal zal echter aangewend worden om fors te investeren in de groeimarkten waar Michelin ondervertegenwoordigd is (22% van de volumes) terwijl wij de potentiële groei in de opkomende markten schatten op zo’n 10% per jaar tegen 2% in de mature markten.

Onder meer dankzij de kostenbesparingen, de investeringen in de groeimarkten en de prijsverhogingen gaan we er van uit dat de operationele marge die vandaag ongeveer 9% bedraagt verder zou moeten kunnen stijgen in de komende jaren.

Philips: koersdoel 32 euro

Philips heeft zich de voorbije jaren toegelegd op een vereenvoudiging van haar bedrijfsstructuur wat geleid heeft tot stelselmatig kostenbesparingen die een verhoging van de operationele marge mogelijk gemaakt hebben.

Voor volgend jaar verwachten we opnieuw een omzetstijging onder meer dankzij de groeilanden die nu al meer dan 30% van de totale omzet uitmaken en interessante groeiperspectieven in onder meer Verlichting (Led verlichting) en Gezondheidszorg.

Voor de komende jaren mikt Philips dan ook op een organische groei die minimaal 2% boven de groei van het BNP ligt en een operationele marge van 10 à 13%. De combinatie van hogere groei en hogere marges zou een sterke groei van de winst moeten mogelijk maken.

Gelet op het groeipotentieel van Philips en de zeer solide financiële structuur is een koers/winst verhouding (verwacht winst 2011) van 9,9 dan ook erg aantrekkelijk.

Unilever: koersdoel 27 euro

Unilever is een relatief defensief waarde-aandeel dat meer dan de helft van zijn omzet uit voeding haalt. Hoewel ook de verkoopprijzen en marges de winstgroei van het bedrijf kunnen beïnvloeden is de voornaamste drijfveer de groei van de verkochte volumes. Net op dit vlak beschouwen wij Unilever als een bijzonder sterk bedrijf.

Hoewel ook een groei wordt gerealiseerd in de westerse markten, wordt meer dan de helft van de groepsomzet geboekt in de groeimarkten wat Unilever toelaat om een structureel hoge groei te halen. Bovendien verwachten we dat na enkele kwartalen van prijsdruk ook de verkoopprijzen aantrekken waardoor we voor de komende kwartalen goede cijfers verwachten.

Aan een huidige koers/winst waardering van 14.4 (verwachte winst 2011) lijkt dit aandeel bijzonder aantrekkelijk.

Vivendi : koersdoel 24 euro

Vivendi kan in grote lijnen worden beschouwd als een Telecom-groep die over een aantal bijzondere groeimotoren beschikt. Zo draagt SFR iets minder dan 50% bij tot het groepsresultaat, terwijl Vivendi vooral groei haalt uit haar Gaming-activiteiten (Activision Blizzard) en haar telecom-activiteiten in Brazilië (GVT), waar ze met een marktaandeel van 6% nog heel wat groeiperspectieven heeft.

Ondanks de stijgende concurrentiedruk in Frankrijk doet SFR het trouwens goed en slaagt ze erin om haar abonneebestand uit te breiden hoewel de rentabiliteit licht afneemt, terwijl ook de andere activiteiten zoals Canal + , Maroc Telecom en UMG (Universal Music Group) hun omzet zagen toenemen in 2010.

Vivendi kan dan ook beschouwd worden als een defensief aandeel dat gestaag groeit en weinig hinder ondervindt van economische recessies. De koers/winst verhouding (verwachte winst 2011) bedraagt 8,8.

Gelet op de lage schuldgraad en de hoge cash-flow generatie is het dividendrendement van 7% eveneens zeer interessant.