'Wrakingsverzoek kardinaal Danneels onontvankelijk'
Kardinaal Danneels Foto: © Wim Daneels
Het Brusselse parket-generaal heeft het wrakingsverzoek van kardinaal Godfried Danneels tegen onderzoeksrechter Wim De Troy afgewezen. Het wrakingsverzoek is volgens advocaat-generaal De Bruyne onontvankelijk.

Er is evenwel nog geen definitieve beslissing, want het hof van beroep van Brussel zal later pas oordelen nadat het iedereen heeft gehoord.

 
De advocaten van kardinaal Danneels hadden een verzoek ingediend om onderzoeksrechter Wim De Troy van het onderzoek naar seksueel misbruik in de Kerk te halen. Volgens hen is de onderzoeksrechter te partijdig. Ze dienden dit verzoek in namens kardinaal Danneels en namens het aartsbisdom Mechelen-Brussel. De zaak loopt momenteel voor het hof van beroep in Brussel.
 
Maar het Brusselse parket-generaal verwerpt dat verzoek. 'Danneels is niet in verdenking gesteld, hij is alleen nog maar gehoord als getuige. Hij is in dit onderzoek geen belanghebbende en kan dus geen wrakingsverzoek instellen', klinkt het. Voor het aartsbisdom Mechelen-Brussel geldt dezelfde redenering. 
 
Als het parket-generaal gevolgd wordt door het hof van beroep, mag De Troy zijn onderzoek voortzetten.