'Gemeenten hebben geen lessen getrokken uit vorige winter'
Foto: belga
Het tekort aan strooizout is te wijten aan een slechte aanpak in bepaalde steden en gemeenten. Dat zegt het Agentschap Wegen en Verkeer, dat vrijdag samen zat met de diensten van de gouverneurs van alle Vlaamse provincies, de VVSG en enkele zoutleveranciers om de huidige zoutproblematiek te bespreken. Vooral in Limburg zijn er nog problemen.

Weinig gemeenten hebben lessen getrokken uit vorige winter, zeggen de gouverneurs. 'Uit de analyse blijkt dat er veel gemeenten zijn die pas op het laatste nippertje zijn gaan aankloppen bij de zoutleveranciers en hun strooiactiviteiten niet optimaal en zuinig uitvoeren. Zij brengen de bevoorrading van zout voor andere gemeenten in het gedrang.'

Vooral in Limburg zijn er momenteel nog problemen, zegt Ilse Luypaerts van het agentschap. Over welke gemeenten het gaat, is niet duidelijk. Ook in de andere provincies zijn er gemeenten die bijna door hun voorraad heen zitten, maar 'daar zijn de problemen minder groot'.

Om de toestand van nabij te volgen, heeft het Agentschap Wegen en Verkeer een registratieprogramma ontwikkeld waarop elke gouverneur een overzicht krijgt van de zoutvoorraden in zijn steden en gemeenten.

De gouverneurs gaan daarnaast de gemeenten oproepen om hun winterplan te evalueren en zo zuinig en efficiënt mogelijk te strooien. 'De zoutproblematiek kan niet enkel opgelost worden door extra zout te leveren, ook een zo efficiënt mogelijk gebruik van de strooimiddelen is nodig.'

Advies voor een goede winterdienst is voor de gemeenten beschikbaar op de website www.winterdienst.wegenenverkeer.be.