Drie maanden langer subsidies voor zonnepanelen
Foto: pn
De versnelde afbouw van de subsidies voor zonnepanelen zal starten op 1 juli 2011 en niet op 1 april 2011. Dat is één van de bijsturingen die Vlaams minister Freya Van den Bossche heeft aangebracht aan de plannen voor nieuwe steunregels voor hernieuwbare energie.

Enkele weken geleden lanceerde Van den Bossche haar plannen om de steunregeling voor hernieuwbare energie aan te passen. Ze hoopte dat de nieuwe regeling nog dit jaar door het parlement zou goedgekeurd worden via het programmadecreet.

Maar omdat de band met de begroting te zwak bleek, moesten de plannen in een 'gewoon' ontwerpdecreet gegoten worden.

Dat ontwerpdecreet is nu al klaar en bevat een aantal bijsturingen. Zo zal de eerste daling van de subsidies voor zonnepanelen niet plaatsvinden op 1 april 2011, maar op 1 juli 2011.

Daarnaast komt er een extra onderscheid bij voor grote zonneparken. Zo zal de steun voor grote installaties die hun elektriciteit vooral verkopen sneller dalen dan voor installaties die de elektriciteit vooral zelf gebruiken.

Steenkoolcentrales die worden omgebouwd tot biomassacentrales zullen nog maar 70 procent van de certificaten krijgen. Maar voor de enige reeds bestaande steenkoolcentrale die al is omgebouwd, een oude centrale van Electrabel, is een aparte regeling getroffen. Die centrale zal 10 jaar lang 89 procent van de certificaten krijgen.

Door de ingrepen rond de zonnepanelen en de Electrabel-centrale zullen volgens Van den Bossche alle elektriciteitsverbruikers samen tegen 2020 zo'n 600 miljoen euro minder moeten betalen voor hun stroomfactuur.