'Cassatieberoep maakt weinig kans'
Foto: ivan put
Het Openbaar Ministerie kan nog tegen het KB Lux-arrest in cassatie gaan. Maar dat maakt weinig kans, zegt fiscaal advocaat Luc Vanheeswijck.

 'De vraag is of je een cassatieverzoek kan indienen dat enige kans op ontvankelijkheid maakt. En die kans lijkt me nagenoeg onbestaande', zegt Vanheeswijck aan De Standaard.

'Het Hof van Cassatie oordeelt nooit over de feiten zelf. De enige grond die ik kan zien zou zijn dat de belangen van de verdediging te zwaar hebben doorgewogen ten opzichte van het bewijsmateriaal dat verzameld werd. Sinds het zogenaamde 'Antigoon-arrest' dat het Hof van Cassatie in 2003 velde, kan een rechtbank onrechtmatig verkregen bewijsmateriaal op basis van dat argument toch aanvaarden.Cassatie laat het echter aan de rechtbanken over om daarover te oordelen.'

Alleen als zij in hun vonnis of arrest die afweging niet maken, kan Cassatie volgens mij iets doen. 'En voorzover ik weet', zegt Vanheeswijck, 'is dat in deze zaak duidelijk gebeurd. Ik zie dus geen grond waarop een cassatieverzoek ontvankelijk zou kunnen verklaard worden.'