Sp.a-Kamerlid Dirk Van der Maelen is erg verontwaardigd over het arrest in het KB Lux-dossier. "Wat hier gebeurt, is buiten alle proportie".

Dit "is de zoveelste grote fraudezaak die op een sisser uitdraait. Als je in België op grote schaal fraudeert en dure gespecialiseerde advocaten kan betalen, ga je vrijuit", reageert Van der Maelen.

De sp.a’er brengt in herinnering dat de gestolen KB Lux-gegevens in Nederland wel als bewijsmateriaal werden aanvaard en fraudeurs zijn op basis daarvan dan ook aangepakt. "Men kan toch moeilijk beweren dat Nederland een apenland is? En mijn verontwaardiging is nog groter omdat ik weet dat sommige betrokkenen al bekentenissen hebben afgelegd waaruit ook blijkt dat de bank actief meewerkte aan de fraude. Allemaal praat voor de vaak blijkbaar."

Er moet volgens de socialist werk worden gemaakt van de aanbevelingen van de onderzoekscommissie fiscale fraude. "De opheffing van het bankgeheim en de invoering van het zogenaamde ’una via’-systeem moet er dringend komen." Met dat ’una via’-systeem wordt zeer snel beslist of een fraudedossier door het gerecht of door de fiscus zal worden behandeld.

Van der Maelen besluit: "Om puur formalistische redenen gaan we een fraudedossier van 400 miljoen euro laten rusten. Dit is een slag in het gezicht van iedereen die zijn belastingen eerlijk betaalt."