KBC, de bank van wie een aantal medewerkers terechtstonden op het KB Lux-proces, is tevreden dat het doek gevallen is over de fraudezaak. dat meldt de bank meteen na het bekendmaken van het vonnis.

KBC en KBL zeggen tevreden te zijn 'dat het Hof van Beroep heeft vastgesteld dat de fundamentele bezwaren die al vele jaren werden opgeworpen, gegrond zijn'. De bank herhaalt ook dat het de 14 (ex-)medewerkers steeds is blijven steunen. 

Er valt de beschuldigden niets te verwijten, klinkt het. 'KBC en KBL blijven van oordeel dat hun (ex-) directieleden en werknemers ook ten gronde, betreffende de feiten die hun ten laste werden gelegd, de regels niet hebben overtreden.'

Verheugd

Ook de advocaten van de 14 verdachten reageren verheugd. Zowel meester Michèle Hirsch als meester Raf Verstraeten hebben het over een zeer belangrijk arrest en een overwinning van de rechtstaat. Ze blijven er ook bij dat hun cliënten nog steeds alle beschuldigingen betwisten.

"Al 14 jaar lang voeren wij in dit dossier strijd en vandaag heeft het hof van beroep luid en duidelijk verklaard dat onze strijd gerechtvaardigd was", zegt een duidelijk geëmotioneerde meester Hirsch. "Het staat nu vast dat de onderzoeksrechter en de speurders in de fout zijn gegaan en zware inbreuken hebben gepleegd. Inbreuken die zo zwaar zijn dat een eerlijk proces niet meer mogelijk is."

Verstraeten wees op het belang van het arrest: "Het hof van beroep is uitermate streng geweest voor de rol van onderzoeksrechter Leys in dit dossier. Het is geruststellend dat een dergelijk arrest in onze rechtstaat kan uitgesproken worden en dat onderzoeksrechters en speurders niet zomaar een loopje kunnen nemen met de rechten van de verdediging."

Beide advocaten geven toe dat er door het arrest geen debat komt over de gegrondheid van de beschuldigingen tegen hun cliënten. "Maar wij waren en zijn klaar om dat debat aan te gaan", klinkt het bij beiden. "Onze cliënten hebben steeds betwist dat er misdrijven gepleegd zijn en wij blijven achter hen staan."