Beklaagden KB Lux-fraude vrijuit
Het dossier sleept al 14 jaar aan. Foto: photonews
Het Brusselse hof van beroep heeft de bewijslast in de zaak KB Lux verworpen. Daarmee blijft niets meer over van de rechtszaak tegen de elf bankiers en drie gefortuneerde klanten die voor fraude terechtstonden. Een cassatieberoep maakt weinig kans, zegt een specialist.

Het hof zegt in een tussenarrest dat het gerechtelijk onderzoek in de zaak op een deloyale manier gevoerd is. De rechten van de verdediging zijn zowel door onderzoeksrechter Leys als door de speurders van de toenmalige Gerechtelijke Politie en het Brusselse parket, zo zwaar geschonden dat een eerlijk proces niet meer mogelijk is. De beklaagden gaan vrijuit. 

Het ging om een van de grootste fraudezaken ooit in ons land. De vermoedelijke omvang werd geraamd op 400 miljoen euro. Via bankrekeningen in Luxemburg bleef het geld verborgen voor de Belgische fiscus.

Leys

Het arrest is ronduit vernietigend voor de onderzoeksrechter die het onderzoek heeft geleid, Jean-Claude Leys. Die wordt verweten dat hij, samen met de speurders van de toenmalige Gerechtelijke Politie, alles in het werk heeft gesteld om niet alleen de advocaten van de verdachten maar ook de rechtbanken om de tuin te leiden. Ook het Brusselse parket kreeg een veeg uit de pan.

Volgens het hof van beroep staat het vast dat de documenten die de basis vormen van het KB Lux-dossier, in beslag genomen zijn bij twee huiszoekingen die volledig in scène gezet waren door de onderzoeksrechter en de speurders van de Gerechtelijke Politie.

De eerste huiszoeking vond eind 1994 plaats op de Brugmann-laan in Brussel. De tweede huiszoeking vond in 1999 plaats, bij Eric Goven, de Kredietbank-medewerker die gevlucht was met het geld van zijn klanten.

Na die huiszoekingen hebben de speurders en de onderzoeksrechter alles in het werk gezet om de juiste toedracht te verbergen. Daarvoor werden processen-verbaal achtergehouden of vernietigd en werden er andere, geantidateerde opgemaakt.

Volgens het hof heeft de onderzoeksrechter dan ook zwaar gefaald in zijn plicht om de wettelijkheid van de bewijsgaring te verzekeren. Erger nog, onderzoeksrechter Leys gaf ook blijk van vooringenomenheid, aldus het hof van beroep. Zo verklaarde de magistraat in ettelijke persinterviews dat hij overtuigd was van de schuld van een aantal verdachten. Uit verklaringen van zijn griffier blijkt dat hij het KB Lux-dossier zou gezien hebben als een springplank voor zijn carrière.

Ook het Brusselse parket kreeg zware kritiek. Zo zouden parketmagistraten geweten en toegestaan hebben dat processen-verbaal vernietigd, aangepast of vervangen werden.

Onwettig

Het grote KBLux-fraudeproces draaide ook in december vorig jaar voor de Brusselse correctionele rechtbank nog op niets uit. De voorzitter van de rechtbank, Pierre Hendrickx, oordeelde toen dat de vervolging onontvankelijk was omdat alles in het dossier er volgens hem op wees dat de speurders op een onwettige manier aan hun bewijsmateriaal waren gekomen.

Dat bewijsmateriaal is de fameuze lijst met daarop de namen en rekeningnummers van 8.000 Belgische KBLux-rekeninghouders. De meesten van hen hebben trouwens al lang geleden een dading met de fiscus gesloten.

Gestolen documenten

Die lijst werd in 1995 bij KBLux gestolen door ontslagen werknemers van de bank. De speurders kregen de gegevens in handen door toedoen van een informant die op de zwarte lijst stond en met wie ze eigenlijk niet mochten samenwerken.

De documenten werden – zogezegd toevallig – gevonden buiten aan het appartement van de bewuste informant. Hendrickx hekelde in eerste aanleg in zijn vonnis de ‘deloyale, partijdige en manipulatieve houding van de speurder' en hij haalde ook zwaar uit naar de toenmalige onderzoeksrechter Jean-Claude Leys en het Brusselse parket omdat ze volgens hem alle onregelmatigheden van de speurders hadden toegedekt.

Het openbaar ministerie verwijt de banken dat ze een systeem op het getouw hebben gezet om hun gefortuneerde klanten te helpen hun fortuin verborgen te houden voor de fiscus.

Beklaagden

De bekendste beklaagden zijn behalve Remi Vermeiren en Damien Wigny ook drie grote klanten van KBLux. Het gaat om de vetsmelter Lucien Verkest en zijn echtgenote en voormalig kapster Rita Verstraeten. Laatstgenoemde zou de 69 miljoen euro die ze in 1991 erfde van de schatrijke sigarettenmagnaat Roger Gosset, op een zwarte rekening van KBLux hebben geplaatst.