Geen twintig weken moederschapsverlof
Foto: shutterstock
Er komt op korte termijn geen vergelijk over de verlenging van het moederschapsverlof in de Europese Unie. Dat is maandag in Brussel duidelijk geworden na afloop van een debat onder de Europese ministers van Werk. De ministers willen niet weten van de door het Europees Parlement verdedigde uitbreiding tot twintig weken.

Het was de eerste keer dat de ministers zich uitspraken over het veelbesproken standpunt dat de Europarlementsleden in oktober hadden ingenomen. Een meerderheid van het halfrond schaarde zich toen achter een verlenging van de minimale duur van het moederschapsverlof van 14 tot 20 weken. Bovendien zouden werkneemsters tijdens die periode volledig bezoldigd moeten worden.

'Een zeer, zeer grote meerderheid van de ministers vindt dat het parlement te ver is gegaan. Dit kan geen basis voor een compromis zijn', vatte ontslagnemend minister Joëlle Milquet samen (CDH). Volgens haar toonden vele lidstaten zich wel bereid om compromissen te zoeken op basis van het oorspronkelijke voorstel van de Europese Commissie. Het dagelijks bestuur van de Europese Unie bepleit een verlenging tot 18 weken.

Milquet, die namens het Belgische EU-voorzitterschap het debat leidde, gaat voor eind dit jaar een modus operandi voorstellen met het oog op de voortzetting van de discussie onder de inkomende EU-voorzitterschappen van Hongarije en Polen. Ook voor deze landen wordt het echter een taaie brok. De nationale regelingen over de lengte van het moederschapsverlof en de financiële vergoeding verschillen enorm en vele lidstaten vrezen een grote meerkost.

In ons land hebben moeders recht op 15 weken moederschapsverlof.