De socialistische vakbond ACOD acht het woensdag niet uitgesloten dat er tegen volgende week toch nog een sociaal akkoord wordt bereikt bij NMBS Logistics, de vrachtdivisie binnen de NMBS.

Het uitblijven van een sociaal akkoord zou een drama zijn voor het bedrijf, want volgens verschillende media dreigt de NMBS holding ermee om de herfinanciering van de vrachtdivisie (135 miljoen euro) te schrappen als er tegen volgende vrijdag geen overeenkomst wordt bereikt.

De raad van bestuur van de NMBS holding is woensdagavond nog steeds aan de gang. Voor volgende week vrijdag staat alvast een paritair comité gepland.

Het sociaal plan bij Logistics kan rechtsgeldig door slechts één vakbond worden ondertekend. Jos Digneffe van het ACOD zei woensdag dat het niet uitgesloten is dat zijn vakbond alsnog tekent.

"Als we de komende week verduidelijkingen en garanties krijgen, is de kans reëel, tenzij er natuurlijk vooringenomenheid bestaat bij de directie", verklaarde Digneffe.

Hij haalde wel zwaar uit naar zijn christelijke collega's, voor wie het huidige ontwerp van sociaal akkoord onbespreekbaar zou zijn. "Mijn gevoel dat er spelletjes werden gespeeld toen wij een stakingsactie voerden, lijkt te worden bevestigd."