Ook in België worden veel kinderen nog vaak geconfronteerd met onrecht. Op diverse terreinen worden hun rechten verwaarloosd, onder meer in de jeugdhulp, thuis en op school.

Dat blijkt uit het jaarverslag van het Kinderrechtencommissariaat. 'Kinderrechten zijn geen luxeprobleem', zegt kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen.

Het voorbije jaar klaagden 966 individuele melders onrecht aan tegenover kinderen en jongeren. 'Bijna de helft van die meldingen komt van ouders en familieleden en bijna een derde van kinderen en jongeren zelf. Ook verontruste burgers en praktijkwerkers uiten hun bezorgdheid over onrecht waarvan kinderen en jongeren slachtoffer zijn', legt Vanobbergen uit.

Gezin & onderwijs

Iets meer dan vierhonderd meldingen gaan over het gezin en 256 meldingen over onderwijs. Het Kinderrechtencommissariaat stelt vast dat de twee sferen zich vermengen.

'Zo dringen conflicten tussen gescheiden ouders vaker de schoolmuren binnen. Sommige ouders gaan zelfs een stap verder en schrijven hun kind om de andere week op twee verschillende scholen in. Dat is totaal niet in het belang van het kind', aldus Vanobbergen.

Gespecialiseerde hulp

Het Kinderrechtencommissariaat kreeg ook 135 meldingen over hulp aan minderjarigen. Voorts zoeken kinderen en jongeren gespecialiseerde jeugdhulp die er in de praktijk niet is. Keer op keer krijgt het commissariaat van kinderen met een lichte mentale handicap of met psychiatrische problemen te horen dat ze nergens terechtkunnen.

De kinderrechtencommissaris pleit ervoor om rekening te houden met de beleving en de belangen van kinderen. 'Alle macht en verantwoordelijkheid bij kinderen leggen, is geen oplossing. Kinderen willen houvast en ondersteuning. Beschouw kinderen niet als minderwaardig. Ze zijn volwaardige burgers', aldus Vanobbergen.