De eurozone en het Internationaal Monetair Fonds (IMF) staan klaar om Ierland financieel bij te springen. Aan een eventuele interventie hangt wel een grondige herstructurering van de Ierse banksector vast. Dat bleek vanmiddag na afloop van een bijeenkomst van de Europese ministers van Financiën.

Een missie van deskundigen van de Europese instellingen en het Internationaal Monetair Fonds (IMF) komen morgen aan in Dublin. Ze gaan er bespreken op welke manier de Ierse banksector kan geholpen worden.

"Wij zijn klaar om in te grijpen", zo verklaarde ontslagnemend minister Didier Reynders (MR) namens het Belgische EU-voorzitterschap. Volgens Reynders zal men de situatie in Ierland de komende dagen verder analyseren en "nagaan of het voor Ierland nodig is om een verzoek tot Europese hulp in te dienen".

Reynders liet woensdagochtend op de Franstalige radiozender RTBF alvast uitschijnen dat hij niet gelooft dat Ierland het kan redden zonder tussenkomst van de partners in de eurozone en het Internationaal Monetair Fonds.

"Ik heb mijn indruk gegeven omdat ik ervaring heb met de situatie waarin banken in andere landen twee jaar geleden verkeerden", lichtte Reynders toe. Hij meent dat het voor de Europese Centrale Bank "moeilijk" wordt om liquiditeiten te blijven voorzien voor banken in Ierland en andere landen.

Na Griekenland eerder dit jaar nemen de financiële markten dezer dagen Ierland onder vuur omdat ze vrezen dat het land zijn rekeningen niet meer kan betalen. De immense staatssteun aan de banken doet het Ierse begrotingstekort dit jaar oplopen tot 32 procent van het bruto binnenlands product.

De steun aan Griekenland noopte nog tot improvisatie. Nu beschikt de eurozone in samenwerking met het IMF over een mechanisme ten belope van 750 miljard euro om noodlijdende eurolanden te ondersteunen, maar de Ierse regering blijft de boot voorlopig afhouden.

Eurocommissaris voor Economische en Monetaire Zaken Olli Rehn liet verstaan dat de onderhandelingen twee domeinen beslaan: de sanering van de openbare financiën en de situatie van de banken. Herstructureringen zijn volgens de Fin nodig om een leefbare banksector te verzekeren.

Reynders maakte alvast duidelijk dat de lidstaten erover zullen waken dat de Commissie de herstructurering van de banksector in Ierland op eenzelfde wijze begeleidt als in andere landen is gebeurd. Hij herinnerde eraan dat het in verscheidene landen tot "belangrijke herstructureringen en belangrijke verminderingen van activiteiten is gekomen".

Rehn, die de voorbije weken beklemtoonde dat Ierland eerder een bancair dan een budgettair probleem heeft, kreeg ook de vraag voor de voeten geworpen of de aandeelhouders van de Ierse banken even hard zullen getroffen worden door de voorwaarden voor de Europese steun als de Griekse ambtenaren. Hij noemde de vraag "pertinent", maar onthield zich van verdere commentaar in afwachting van de lopende onderhandelingen met Dublin.

Britten

Groot-Brittannië staat intussen "klaar om Ierland te steunen", zo heeft de Britse minister van Financiën George Osbourne vandaag in Brussel verklaard. De Britten zitten weliswaar niet in de eurozone, maar een sterke Ierse economie en een stabiel Iers bankensysteem zijn ook in het belang van de Bitse economie, aldus Osbourne. 

Eurocommissaris voor Economische en Monetaire Zaken Olli Rehn beaamde dat een deelname van Londen aan een Europees initiatief wordt besproken. "Dat is logisch want (...) de Britse banken hebben een aanzienlijke blootstelling in Ierland", verklaarde Rehn.

750 miljard

Samen met het Internationaal Monetair Fonds (IMF) beschikt de eurozone over een stabiliseringsmechanisme ten belope van 750 miljard euro waarmee steun kan worden verleend aan eurolanden met financiële problemen. Ierland kampt met een enorm begrotingstekort en een oplopende staatsschuld door de aanhoudende problemen in de banksector.

Griekenland geniet intussen al enige maanden van de Europese steun. De uitbetaling van de derde Europese schijf van 6,5 miljard euro is uitgesteld tot begin januari, maar de Griekse regering schrijft het uitstel toe aan procedurekwesties en beklemtoont dat er geen cashprobleem dreigt.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig