Elk jaar loopt in 1 procent van de Europese gezinnen een kind weg. Dat blijkt uit gegevens die woensdag worden voorgesteld op een Europese conferentie over wegloopgedrag.

De tweedaagse wordt georganiseerd in het kader van het Belgisch EU-raadsvoorzitterschap.

Over het precieze aantal wegloopgevallen is weinig onderzoek voorhanden. Uit de gegevens die wel bestaan, kan worden opgemaakt dat in Europa jaarlijks twee kinderen op de duizend als wegloper worden gemeld.

Tien jaar

Child Focus en Missing Children Europe waarschuwen dat weglopers bijzonder kwetsbaar zijn. In België gaat het in een op de tien gevallen om een kind van tien jaar of nog jonger. Tijdens de periode van huis stellen veel kinderen zich bloot aan grote risico's, zoals het overnachten op onveilige plaatsen, betrokkenheid bij diefstal, bedelen en seksuele uitbuiting.

De dagen of weken van huis kunnen een grote impact hebben op de verdere levensloop. Daklozenorganisaties rapporteren dat jongeren die voor hun zestiende van huis wegliepen, een grotere kans maken om definitief op straat te belanden.

De Europese conferentie zal woensdag en donderdag aanbevelingen formuleren voor een betere samenwerking tussen politie, justitie en de welzijnssector.