Om 6 uur vanochtend is de aangekondigde staking in de gevangenis van Doornik van start gegaan. De politie neemt de taken van de cipiers over. De bewakers staken uit ongenoegen over het personeelstekort.

Dinsdag besliste het gemeenschappelijk vakbondsfront na een personeelsvergadering om over te gaan tot actie. De staking duurt tot volgende week maandag.

De vakbonden hadden de garantie gekregen dat er op 16 november zes bijkomende cipiers aan de slag zouden gaan, maar dinsdag hebben zich maar drie nieuwe bewakers aangemeld. De bonden betreuren dat de belofte van minister van Justitie Stefaan De Clerck om voor versterking te zorgen, niet wordt nagekomen.

Door de staking van de cipiers geldt er woensdag een minimumregime voor de gedetineerden. Ze mogen niet op de binnenplaats, kunnen geen bezoek ontvangen en er zijn geen activiteiten.

Dinsdag zorgde de aankondiging van de actie alvast voor oproer en weigerden 28 gedetineerden naar hun cel terug te keren na de wandeling. Pas rond 23 uur keerde de rust weer.