Vijftig van de 65 Oost-Vlaamse gemeenten leden schade
Foto: Ingezonden foto
Door de watersnood van de afgelopen dagen leden 50 van de 65 Oost-Vlaamse gemeenten schade. In totaal werden naar schatting 2.400 Belgen geëvacueerd. Verzekeraar AXA vermoedt dat de waternood aan de verzekeringssector meer dan 130 miljoen euro zal kosten.

Gouverneur André Denys vroeg dinsdag aan de gemeentebesturen om voor woensdagmiddag een overzicht te geven van de geleden schade. Daaruit blijkt dat 50 van de 65 gemeenten in de provincie Oost-Vlaanderen schade leden. Het zijn vooral de gemeenten in de noordrand van de provincie die geen schade leden.

De gemeentebesturen maakten ook een schatting van de schade, onder meer op basis van oproepen die bij de brandweer binnenkwamen. 'Uit een eerste raming blijkt dat er 4.505 dossiers in de getroffen Oost-Vlaamse gemeenten zijn die een schade vertegenwoordigen van 49,8 miljoen euro.'

2.400 evacuaties

In Vlaams-Brabant moesten 2.000 mensen hun woning verlaten. In Oost-Vlaanderen gaat het over een honderdtal en in Waals-Brabant over 200 personen.

De ministerraad zal de wateroverlast wellicht vrijdag of mogelijk begin volgende week erkennen als ramp. Mensen die hun schade niet kunnen verhalen op de verzekering zullen daardoor kunnen aankloppen bij het rampenfonds.

Wie schade geleden heeft moet in eerste instantie de brandverzekering aanspreken. Het rampenfonds komt pas tussen in uitzonderlijke gevallen, zoals bij leefloners (zonder brandverzekering) of landbouwers.

130.000 miljoen euro

Volgens AXA, de grootste schadeverzekeraar van het land, zullen de overstromingen wellicht meer kosten dan de zware storm die het land trof op 14 juli. En die storm was al goed voor 133 miljoen euro aan schadelast voor de verzekeringssector. Dat zegt Emmanuel de Talhouët, de topman van AXA België in De Tijd.

Het is nog te vroeg om de precieze kosten van de overstromingen van afgelopen weekend in te schatten. Daar komt pas over ten vroegste een maand duidelijkheid over, klinkt het bij AXA. 'Maar onze ervaring en ons gevoel leren ons dat de schade al groter is dan die op 14 juli', zegt de Talhouët. Toen dienden 45.000 Belgen een schadedossier in.

Na de storm Xynthia begin dit jaar, de strenge winter en de storm van 14 juli, is de wateroverlast al de vierde grote natuurramp die België in korte tijd treft. Volgens de Talhouët dreigt de gestage toename van klimaatgebonden schade de premies voor brandverzekeringen op te drijven.