De Vlaamse oppositiepartijen Open Vld en Groen! zijn niet te spreken over het compromis dat de minister-presidenten van de drie gewesten bereikt hebben over de invoering van een slimme kilometerheffing en een wegenvignet. Beide partijen spreken van een "verdoken belastingmaatregel".

Vlaanderen is pleitbezorger van een slimme kilometerheffing, maar Wallonië heeft altijd vastgehouden aan een wegenvignet. De gewesten kwamen maandag overeen dat ze samen een slimme kilometerheffing voor vrachtwagens zullen uitwerken en later een wegenvignet voor personenwagens.

''Aanslag op onze welvaart''

Marino Keulen en Sas Van Rouveroij vinden het compromis een "wangedrocht". "Nu een kilometerheffing invoeren zonder Nederland is slecht voor onze havens, voor onze transportsector, kortom voor onze welvaart", stelt Keulen. Met het wegenvignet kan Open Vld zich enkel verzoenen als de verkeersbelasting afgeschaft wordt.

Ook Groen! ziet weinig heil in het wegenvignet, een "verdoken belastingmaatregel die geen rekening houdt met het leefmilieu, de gezondheid en de doorstroming van het verkeer", aldus Vlaams parlementslid Dirk Peeters. Het betalen van een eenmalig vignet moedigt automobilisten immers niet aan om voor alternatieven te kiezen.

Brussels staatssecretaris voor Mobiliteit Bruno De Lille (Groen!) verklaarde inmiddels dat een slimme kilometerheffing voor personenwagens het streefdoel blijft, los van het wegenvignet.