Oppositiepartij Open Vld meent dat de wateroverlast in de Denderstreek minder erg had kunnen zijn indien de Vlaamse overheid de Dender zou hebben gebaggerd.

"Minister Crevits heeft onze vraag naar baggerwerken op de Dender tot een maand geleden nog afgewimpeld door te stellen dat de risico’s zeer beperkt zijn", zegt Vlaams parlementslid Vera Van der Borght.

De Denderstreek is de voorbije dagen zwaar getroffen door de overstromingen. Ninove en Geraardsbergen kregen het zwaar te verduren en in Liedekerke en Roosdaal blijft de toestand kritiek.

Wallonië heeft de voorbije tijd wel baggerwerken uitgevoerd op de Dender, waardoor er meer water stroomafwaarts, naar Vlaanderen, wordt afgevoerd. Een maand geleden ondervroeg Van der Borght minister Crevits hierover.

De minister antwoordde dat uit overleg met Wallonië is gebleken dat de baggerwerken "geen gevolg" zouden hebben "voor het overstromingsrisico van de Dender op Vlaams grondgebied".

Crevits zei een maand geleden dat er "geen noodzaak" was om grootschalige baggerwerken uit te voeren op de Dender. "Men was gewaarschuwd, maar de alarmsignalen werden genegeerd", zegt Open Vld.

Woensdag debatteert het Vlaamse parlement over de overstromingen van de voorbije dagen.