Strafonderzoek naar misbruik bij Brink's
Foto: belga
Het Brusselse Parket opent een onderzoek naar mogelijk misbruik van vennootschapsgoederen bij waardentransporteur Brink’s. Ondertussen tonen de werknemers zich onder bepaalde voorwaarden bereid om opnieuw aan de slag te gaan.

Het OM had zich gisteren tijdens de zitting bij de rechtbank van koophandel al bijzonder kritisch uitgelaten over de faillissementsaanvraag van de directie. Of dat failissement nu wordt uitgesproken of niet doet er niet: het onderzoek wordt verder gevoerd, bevestigt parketwoordvoerder Jean-Marc Meilleur aan De Tijd.

Waar Brink's in de fout is gegaan, moet nog worden bekeken. Het lijkt erop dat de verkoop van Brink's Diamond & Jewelry Services voorwerp van onderzoek zal worden. De opbrengst van die verkoop, 3,2 miljoen euro, kwam weer in handen van Brink's international, dat het faillisement wou laten uitroepen.

'Geen doorstart via Brink's Global Services'

Het bedrijf zelf heeft intussen laten weten dat het niet van plan is om een doorstart te maken via zusterbedrijf Brink’s Global Services, dat onder meer het transport van diamant verzorgt.

'Het is niet de intentie van Brink’s om de binnenlandse activiteit in België voort te zetten onder de vlag van Brink’s Globale Services', luidt het. Het bedrijf verzekert zijn klanten ook dat de dienstverlening bij dit filiaal normaal wordt voortgezet.

Werk hervatten

Vanochtend was er een personeelsvergadering, waar de werknemers zijn ingelicht over de stand van zaken. "De werknemers hebben met opluchting gereageerd op het feit dat de rechtbank van koophandel van Brussel het faillissement niet uitgesproken heeft, wat ons gesteund heeft in onze houding," zegt Roger Alho van de socialistische bediendevakbond Setca.

Het personeel opperde tijdens de vergadering de mogelijkheid om opnieuw aan de slag te gaan. "De voorlopige bewindvoerders hebben ons maandag gevraagd of we bereid zouden zijn het werk te hervatten indien ze bewijzen dat de betaling van de lonen mogelijk is. We hebben een bevestigend antwoord gegeven, maar het is evident dat, in dit geval, we alle voorwaarden stellen om het bediendestatuut en de lonen te behouden."

De federale instantie van het BBTK besliste maandagavond om een manifestatie te houden donderdag om 11 uur voor de federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken in Brussel. "We hebben die plek gekozen omdat minister Turtelboom de federale politie opgedragen had om geld te transporteren. De werknemers konden dat helemaal niet smaken", aldus de vakbondsman.

Strépy

De voorlopige bewindvoerders van Brink’s België plannen vandaag alvast enkele ontmoetingen met de werknemers van het bedrijf. Gérard Delvaux trekt in de namiddag naar Strépy, de vestiging die de directie wil sluiten. Alain Zenner is sinds de ochtend aanwezig op de hoofdzetel in Strombeek-Bever, zegt Roger Alho van Setca.

De ontmoeting van Delvaux met de werknemers in Strépy zal volgens Alho "waardig" verlopen. "Het is essentieel dat we samenwerken met de voorlopige bewindvoerders."

Alho zegt nog dat de hoofdzetel in Strombeek-Bever (Grimbergen) bewaakt wordt door de bewakingsfirma ESG. De directie - die het bestuur van Brink’s van de rechtbank dus heeft moeten afstaan aan Zenner en Delvaux - huurde die firma bij begin van het sociaal conflict in. "Zenner heeft de firma maandag gevraagd de directie van Brink’s niet meer toe te laten op de site."

Volgens de vakbond lieten de voorlopige bewindvoerders weten dat de analyse van de boeken van het bedrijf ongeveer 35 uur in beslag zal nemen. "Eind deze week zouden we een eerste stand van zaken kunnen hebben."