In Denderleeuw is het rampenplan ook dinsdagnacht van kracht omdat het peil van de Dender niet kan zakken door het hoogtij van de Schelde. Woensdag wordt verkeersoverlast verwacht en automobilisten wordt gevraagd zoveel mogelijk Denderleeuw te mijden.

'De situatie in Denderleeuw blijft precair', zegt burgemeester Georges Couck. 'Het waterpeil is op de meeste plaatsen min of meer stabiel gebleven: ondanks de inspanningen van de brandweer om het overtollige water in de bedreigde zones weg te pompen daalt het waterniveau van de Dender nauwelijks.'

In de Zandplaatstraat is de toestand ten opzichte van dinsdagochtend verslechterd, maar net als in de Denderweg, de Kiekenborrestraat en de Wellemeersenstraat blijft het waterpeil stabiel. Ter hoogte van het sas van Teralfene bereikte de Dender met 9,87 meter haar hoogste waterpeil ooit. Woensdag rond 1.40 uur bereikt de Schelde haar hoogwaterstand.

Het stadsbestuur vraagt automobilisten om woensdag Denderleeuw zoveel mogelijk te mijden. 'Door het afsluiten van verschillende straten in Denderleeuw en ook in de omliggende gemeenten verloopt het verkeer overal zeer moeizaam. Automobilisten wordt gevraagd langs de grote verkeersassen (Expresweg N45 en Steenweg N405) te rijden. De oprit Affligem (E40) is niet rechtstreeks bereikbaar via Denderleeuw maar via de oprit Aalst. Ook het verkeer vanuit Denderleeuw richting Liedekerke ondervindt veel hinder.'

Volgende straten blijven afgesloten voor alle verkeer: Zandplaatstraat en Moreelstraat, Pastorijweg, Kiekenborrestraat, N208, Fabriekstraat en Fazantenlaan.