Veroordeling Richard Taxquet te weinig gemotiveerd
Foto: © ivan put
Richard Taxquet - die een gevangenisstraf van 20 jaar opliep voor de moord op PS-politicus André Cools - kreeg bij zijn veroordeling destijds onvoldoende garanties opdat hij zou begrijpen waarom hij juist veroordeeld werd. Dat heeft de Grote Kamer van het Europees Hof van de Rechten van de Mens beslist.

Het EHRM oordeelde ook dat hij op te weinig procedurele garanties kon rekenen als tegengewicht voor het niet motiveren van de veroordeling. Tot slot laakt het Hof ook dat geen hoger beroep mogelijk is tegen het oordeel van een assisenrechtbank.

Het EHRM veroordeelde ons land dus in de affaire. België moet Taxquet naast de proceskosten 4.000 euro morele schadevergoeding betalen.

Het arrest stelt het systeem met een volksjury niet in vraag, benadrukt het Europees Hof. Bovendien is ook het ontbreken van een motivering op zich niet voldoende om te spreken van een onrechtvaardig proces. Wel moeten dan de nodige procedurele garanties worden voorzien die een goed begrip van het verdict mogelijk maken.

Moord op Cools

Op 13 januari 2009 veroordeelde het Europees Hof van de Rechten van de Mens in Straatsburg België in de rechtszaak van Richard Taxquet. Die werd op 7 januari 2004 veroordeeld tot een gevangenisstraf van 20 jaar voor de moord op André Cools en de poging tot moord op Marie-Hélène Joiret in Cointe (Luik) op 18 juli 1991.

Taxquet was de voormalige secretaris van minister Alain Van der Biest. De assisenjury in Luik oordeelde dat Taxquet de opdrachtgever voor de moord op PS-politicus André Cools was.

Motivering

Het Europees Hof van de Rechten van de Mens oordeelde in januari 2009 dat Taxquet geen rechtvaardig proces kreeg, wegens gebrek aan motivering van het hof van assisen.

De Belgische staat tekende beroep aan tegen die beslissing. Sindsdien zat het dossier bij de zogenaamde 'Grote Kamer' van het EHRM in Straatsburg. Frankrijk, Groot-Brittannië en Ierland, die menen dat het arrest-Taxquet repercussies kan inhouden voor hun nationale assisenprocedures, hebben tijdens een zitting in november 2009 schriftelijke opmerkingen neergelegd.

Door het eerste arrest van het EHRM kwam de Belgische assisenprocedure op losse schroeven te staan. Intussen keurde het federale parlement een wetswijziging goed waardoor de procedure werd hervormd en de assisenjury voortaan haar verdict moet motiveren.

Cassatie

Taxquet stapt naar het Hof van Cassatie als gevolg van het arrest, zo hebben de meesters Luc Misson en Julien Pierre bekendgemaakt.  De advocaten zullen het Hof van Cassatie vragen om de uitspraak van het hof van assisen te verbreken, zodat het juridisch strafblad van Richard Taxquet opnieuw maagdelijk wordt.