Liberaal fractieleider in het Europees Parlement Guy Verhofstadt reageert dinsdag "enorm ontgoocheld" op de halsstarrige houding van de vertegenwoordigers van de lidstaten tijdens de onderhandelingen over de EU-begroting. Volgens Verhofstadt deden de Europarlementsleden belangrijke toegiften, maar weigerde de Raad hen "halverwege tegemoet te komen".

Vertegenwoordigers van het Europees Parlement en de EU-ministers van Begroting raakten het maandagavond niet eens over een begroting voor 2011. Er was zicht op een akkoord over de cijfers, maar onder meer het debat rond eigen Europese inkomsten stootte op verzet bij de lidstaten.

"De Raad weigerde om zelfs maar te praten over eigen inkomsten", betreurt Verhofstadt. Nochtans gaat het volgens hem niet om extra belastingen.

"Dit gaat om het verlagen van de nationale bijdragen door ze te vervangen door directe bijdragen. Dat is geen revolutionair idee", benadrukt Verhofstadt. Het zou bovendien een eind maken aan de discussies tussen de netto-betalers en de netto-ontvangers, merkt hij op.

Ook de andere eisen van het parlement waren allerminst onoverbrugbaar, stelt Verhofstadt nog. Maar in de huidige situatie lijkt het hem weinig zinvol om met dezelfde groep voort te praten. Hij hoopt alvast dat de betrokken ministers zich in de komende weken "meer vooruitziend en verantwoordelijk" zullen opstellen.