De verwarring van afgelopen weekend rond het al dan niet openen van het sas van Lembeek op het kanaal Brussel-Charleroi heeft aangetoond dat de doorstroming van informatie tussen de Vlaamse en Waalse autoriteiten mank loopt.

Dat heeft Waals minister-president Rudy Demotte vanmorgen  gezegd op de RTBF-radio. Demotte zegt dat hij zondagochtend melding kreeg van 'verschillende inschattingen' door het Waalse crisiscentrum, de provincie Waals-Brabant en de Vlaamse autoriteiten over het al dan niet open zetten van het sas in Lembeek, dat op Vlaams grondgebied ligt.

'Ik heb contact opgenomen met mevrouw Turtelboom (minister van Binnenlandse Zaken, nvdr). Na overleg achtten de experts het niet opportuun om het sas te openen', aldus Demotte.

De Waalse minister-president vindt het echter tekenend dat een contact met de federale minister nodig was om tot een beslissing te komen. 'De doorstroming van informatie verloopt niet goed. De experts zouden spontaan hun gegevens moeten uitwisselen, zonder tussenkomst van de politiek', vindt hij.

Peeters ontkent

Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) is niet opgezet met de kritiek van zijn Waalse collega. "Uit de verslagen blijkt dat de bewering van Demotte niet klopt. Dat is te betreuren. Dit is niet het moment om communautaire spelletjes te spelen", aldus Peeters in een reactie.

Ook de Vlaams-Brabantse gouverneur Lodewijk De Witte ontkent de bewering van Demotte. 'Zaterdagavond hebben we vanuit Wallonië de vraag gekregen om nog meer water van de Zenne in het kanaal te laten stromen dan bij het overstort in Lembeek al het geval was om op die manier het zwaar getroffen Tubeke te ontlasten.'

'Ondanks alle begrip voor de dramatische situatie in Tubeke konden wij daar niet op ingaan. Onze experts adviseerden ons dit niet te doen omdat het kanaal reeds dreigde te overstromen en zulks Halle en andere gemeenten in de problemen zou gebracht hebben. Op dat ogenblik was er hierover reeds overleg tussen de Vlaamse en Waalse kanaalbeheerders', aldus De Witte.

Experten

Naar aanleiding van de wateroverlast roept Vlaams minister Hilde Crevits (CD&V) vanmiddag een aantal experts samen om zich te buigen over de situatie van de bevaarbare wateren in Vlaanderen.

'De expertengroep zal onderzoeken wat er de voorbije dagen goed is gegaan en wat er beter kan. Ook de informatie-uitwisseling met de andere regio's wordt aangekaart', zo kondigt het kabinet van Crevits aan.

Om 18.00 uur organiseert ook Vlaams minister Joke Schauvliege een vergadering over de waterproblematiek.