De Franstalige partijen willen in de huidige politieke crisis niet raken aan de rol van koning Albert II. Dat bleek zondagmiddag in het RTBF-programma "Mise au Point". N-VA en Lijst Dedecker stelden de legitimiteit van de koning in een democratie zoals België in vraag.

Voor Kamervoorzitter André Flahaut (PS) is de koning goed in staat een eigen mening te vormen. MR-europarlementslid Louis Michel meende dat koning Albert perfect op de hoogte is van de politieke toestand en realistischer is dan zijn broer Boudewijn. De N-VA stelt de rol van de koning in vraag omdat dit beter past in het separatistisch discours van de partij, aldus nog het MR-kopstuk. Voor cdH-senator Francis Delpérée beschikt de koning over een marge om zijn constitutionele rol te spelen. Ecolo-voorzitter Jean-Michel Javaux was verheugd dat de koning boven het gewoel staat en meezoekt naar oplossingen.

Eric Defoort (N-VA) betwiste de legitimiteit van de koninklijke functie, maar dat is voor zijn partij geen prioriteit. Voor Jean-Marie Dedecker (LDD) "verhoudt de republiek zich tot de democratie zoals de kalkoen tot Kerstmis". Voor hem beïnvloeden de partijen de beslissingen van de koning.

Hoewel Ecolo enkele jaren geleden het debat over de koninklijke bekrachtiging van wetten opende, is dit in deze tijden van crisis geen prioriteit, aldus Javaux. Delpérée wees erop dat de grondwetsartikelen over de functie van de koning niet voor herzien vatbaar verklaard zijn. Als de monarchie wil overleven moet ze instemmen met een protocollaire functie, meende Eric Defoort.