Het dossier-Brink's toont de noodzaak aan van het eenheidsstatuut. ACV-voorzitter Luc Cortebeeck pleitte er zondag in De Zevende Dag (Eén) voor om bij de komende sociale onderhandelingen minstens een kader voor dergelijk eenheidsstatuut uit te werken. Ook voor Open VLD-minister Annemie Turtelboom is het eenheidsstatuut een prioriteit.

Ontslagnemend minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom zei dat het eenheidsstatuut een prioriteit is. Door het ontbreken hiervan 'hebben we Brink's een geweldig cadeau gegeven', aldus de Open VLDE'ster. Luc Cortebeeck pleitte voor een doorbraak tijdens de komende onderhandelingen voor een sociaal akkoord. Dat akkoord zal volgens de ACV-topman toch al niet rijkelijk zijn. Voor hem zou er minstens een kader voor een eenheidsstatuut moeten afgesproken worden. De uitwerking zal immers een aantal jaren vergen, aldus Luc Cortebeeck.

Voor kabinetschef Peter Vansintjan van minister van Werk Joëlle Milquet legt het dossier-Brink's nog een pijnpunt bloot. Voor hem moet een sociaal bemiddelaar proactief kunnen werken. Een verzoening bij Brink's in november 2009 zou zinvol geweest zijn, luidde het. Maar de werkgevers houden een dergelijke proactieve rol voor de sociale bemiddelaar tegen, aldus Vansintjan.

De minister van Binnenlandse Zaken benadrukte nog dat ze wettelijk verplicht was om Brink's Diamond & Jewelry een tijdelijke vergunning voor waardetransporten te verlenen. Als ze de vergunning had geweigerd, zou de in- en uitvoer van diamant onmogelijk worden, wat de hele sector in gevaar zou brengen, aldus nog Annemie Turtelboom.