Voor het Offerfeest dat dit jaar op 16 november valt, worden volgens het Voedselagentschap gespreid over België 81 slachtplaatsen ter beschikking gesteld van de moslimgemeenschap. Daarvan liggen er 63 in Vlaanderen, 4 in het Brusselse gewest en 14 in Wallonië

In België is het verboden thuis een dier te slachten en slachtafval op de openbare weg achter te laten. Daarom worden er tijdelijke slachtplaatsen voorzien waar de rituele slachting kan gebeuren.

Het Offerfeest - Aïd-el-Kebir - vindt telkens twee maanden en tien dagen na het einde van de ramadan plaats. Dit jaar is dat volgende week dinsdag. 

De moslims slachten dan een dier, meestal een schaap. Met het feest herdenken ze dat de profeet Ibrahim (Abraham) bereid was zijn zoon Ismaïl te offeren voor God. Die zond hem een schaap dat in de plaats van de zoon geofferd mocht worden.

Het Offerfeest en het Suikerfeest zijn de belangrijkste religieuze feesten voor de moslims en zijn ook sociaal en familiaal van belang.

De adressen van de tijdelijke slachtplaatsen en andere informatie over het Offerfeest van volgende week dinsdag zijn te vinden op de website van het Federaal Agentschap voor Veiligheid van de Voedselketen (www.favv.be).