74 atleten van het Belgian Olympic Team zijn momenteel op stage op Lanzarote. Op 623 dagen voor de start van de Olympische Spelen van 2012 heeft Eddy De Smedt, chef de mission van het Belgian Olympic Team voor Londen, een stand van zaken opgemaakt.

'Op basis van de recente resultaten van de Belgische atleten tijdens internationale competities, wijst alles er op dat de delegatie die in 2012 het Kanaal zal oversteken één van de grootste zou moeten zijn van de laatste olympiades als men rekening houdt met de individuele atleten en de teams', aldus De Smedt.

'Op dit ogenblik werken we in overleg met de betrokken federaties aan de selectiecriteria. Deze zouden voor het grote gedeelte moeten vastgelegd zijn tegen het einde van dit jaar. Eind oktober heb ik met verschillende coaches en mijn staf een technisch bezoek aan Londen gebracht. Tijdens de sportspecifieke vergaderingen werd nuttige informatie meegegeven voor een uiterst professionele voorbereiding van de Spelen', stelde de topsportdirecteur van het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC). 'Het is voorbarig om prognoses te maken, maar het is van het grootste belang om stages als deze te organiseren en te werken aan een hechte teamspirit.'

Ook BOIC-voorzitter Pierre-Olivier Beckers was op Lanzarote. Hij bevestigde de ambitie van het BOIC om op het hoogste niveau te presteren op de Spelen in Londen. 'Een stage als deze is enorm noodzakelijk. Anderzijds moeten we alle beschikbare energie aanwenden om het verschil te maken binnen een meer en meer concurrentiële internationale context', klonk het.