Vlaamse kerkuilen worden steeds exotischer
Foto: rr
Bij een controle van broedende kerkuilen in Vlaanderen bleek de voorbije vijf jaar dat in tien gevallen één van de oudervogels tot een ondersoort behoorde die hier van nature niet voorkomt.

Het genenprofiel van de jongen raakt daardoor mogelijk 'vervuild' en de vogels zien er vaak ook anders uit. De Kerkuilwerkgroep (Vogelbescherming Vlaanderen) onderzoekt met de Universiteit Antwerpen of de genenvervuiling gevaar oplevert voor de toekomst van de soort.

In België en Nederland komen twee kerkuilondersoorten voor: een witte en een donkere variant. Het gaat om een natuurlijke mengpopulatie tussen de twee ondersoorten. 'Eén op de vijf kerkuilen die in vogelopvangcentra terechtkomen, 9,7 procent van alle slachtoffers en 3,8 procent van de verkeersslachtoffers blijken uit gevangenschap afkomstig. Tien jaar geleden was dat onbestaande', aldus Ludo Smets van de Kerkuilwerkgroep.

Jaarlijks worden een 2.500 potentiële nestplaatsen van kerkuilen gecontroleerd en op tien plaatsen werd een oudervogel van mogelijke ondersoorten vastgesteld die hier niet thuishoren. 'Een deel van ontsnapte of vrijgelaten exotische kerkuilen uit volières overleeft blijkbaar en mengt zich met onze wilde populatie. Dat zorgt voor genencombinaties die hier niet thuishoren. Een natuurlijke genetische mix van ondersoorten is uitzonderlijk, maar het kan. Maar in dit geval gaat het echter om ondersoorten die paren met kerkuilen die hier geografisch niet thuishoren.'

Mutaties die op natuurlijke wijze ontstaan, kunnen door de natuur uitgezuiverd worden. 'We onderzoeken echter wat de gevolgen zijn voor de populatie als exotische oudervogels kweken met onze inheemse ondersoorten.'