Aartsbisschop Léonard schrijft brief
Foto: pn
Aartsbisschop Andre Joseph Léonard heeft een vijf pagina's tellende brief geschreven waarin hij meer uitleg geeft over zijn eerdere uitspraken over aids, homo's en pedofiele priesters.

Léonard gelooft dat zijn uitspraken uit hun context werden gehaald of verkeerd werden uitgelegd. 'Ik ben jullie over enkele zaken uitleg verschuldigd...', begint hij zijn brief.

Hij stoort zich aan drie misvattingen die er bestaan over zijn uitspraken in verband met aids, homoseksuelen en pedofiele priesters. 'Aids zou ik voorstellen als een gerechtigheid van God, homoseksuelen zou ik abnormaal vinden en ik zou pedofiele priesters in bescherming nemen', schrijft Léonard. 'Laten we die drie thema's onder de loep nemen.'

Aids

'Mijn uitspraken over aids gaan terug op een interview uit 2005 waarin ik alleen op de vragen antwoordde', schrijft Léonard. 'Er valt geen enkele recente uitspraak over aids van me terug te vinden. Het gaat ook niet over een officieel standpunt. Ik had gewoon de beleefdheid om een vraag te beantwoorden. De vraag luidde of aids een straf van god is. Maar het gaat niet om een menselijke of goddelijke straf of rechtvaardiging, maar om een rechtstreeks gevolg van de natuur zelf. Het lijkt erop dat de eerste verspreiding van de ziekte er is gekomen door seksueel risicogedrag', schrijft Léonard. 

Homoseksualiteit

Ook op zijn uitspraken over homoseksualiteit komt de aartsbisschop terug. Volgens Léonard is homoseksualiteit niet 'coherent met de objectieve logica van seksualiteit'. 'Maar', voegt hij eraan toe, 'dat wil niet zeggen dat het toegelaten is dat homoseksuelen als abnormaal worden bestempeld'.

Pedofiele priesters

'Wat de pedofiele priesters betreft, herhaal ik wat ik al sinds 23 april zeg', schrijft Léonard. 'De slachtoffers moeten zich in de eerste plaats tot het gerecht richten. Uit de zaken waarvan ik persoonlijk op de hoogte ben, kan ik alleen maar vaststellen dat de slachtoffers vooral wensen dat de dader de feiten erkent, maar dat hij daarom niet publiekelijk aan de schandpaal moet worden genageld'.