Wat staat er op het spel bij de tussentijdse verkiezingen, de 'midterm elections', in de Verenigde Staten?

Bij de 'midterm elections' worden alle leden van het Huis van Afgevaardigden verkozen. Ook over een derde van de senaat en talrijke gouverneursposten wordt er gestemd.

Senaat

De verkiezingen draaien om 37 van de honderd senaatszetels. Negentien van de zetels zijn nu nog in handen van de Democraten en achttien in handen van de Republikeinen. Veertien van deze zetels zijn 'open', zes van de Democraten en acht van de Republikeinen, wat betekent dat de zittende senator zich niet verkiesbaar heeft gesteld.

De zetelverdeling in de Senaat is op dit moment als volgt: 57 zetels voor de Democraten, 41 zetels voor de Republikeinen en twee zetels voor onafhankelijke senatoren, die over het algemeen samenwerken met de Democraten.

Huis van Afgevaardigden

Op het spel staan alle 435 zetels. Om een meerderheid in het Huis te krijgen moet een partij minimaal 218 zetels hebben. De huidige verdeling is als volgt: de Republikeinen hebben 178 zetels en de Democraten 255. Twee zetels zijn niet ingevuld.

Gouverneurs

In 37 Amerikaanse staten wordt een nieuwe gouverneur gekozen. Negentien van deze gouverneurschappen zijn momenteel in handen van de Democraten en achttien in handen van de Republikeinen.

Vijftien van de gouverneursposities zijn 'open', omdat de zittende gouverneur zich niet verkiesbaar mag stellen, omdat hij of zij de maximale termijn heeft volgemaakt. De verdeling is als volgt: 26 gouverneurs zijn Democraat en 24 Republikein.

Volksraadplegingen
 

Kiezers mogen zich ook uitspreken over zo'n 160 afzonderlijke voorstellen in 37 staten. In Californië bijvoorbeeld wordt gestemd over de legalisering van marihuana. In Arizona en South Dakota wordt gestemd over legalisering van marihuana voor medicinaal gebruik en in Colorado wordt gestemd over een voorstel om in de grondwet op te nemen in welk stadium van de biologische ontwikkeling iemand precies als mens kan worden gedefinieerd. Mogelijk wordt hiermee de basis gelegd voor een verbod op abortus.

In Oklahoma stemmen de kiezers over een voorstel om rechtbanken in die staat te verbieden hun uitspraken te baseren op internationaal of islamitisch recht. De inwoners van Arizona, Colorado en Oklahoma mogen zich uitspreken over voorstellen om delen van de wet op de gezondheidszorg te wijzigen, zodat mensen niet verplicht kunnen worden tot een ziektekostenverzekering.