Afgelopen weekend werd in het bedreigde polderdorp Doel opnieuw ingebroken en werden vandalenstreken uitgevoerd. 'We zien enerzijds een toename van het aantal incidenten en anderzijds de afwezigheid van de lokale overheden', zegt Jan Creve van Doel 2020 op een persbijeenkomst.

Afgelopen weekend werd ingebroken in het clubhuis van de watersportvereniging en zijn ook enkele vernielingen aangebracht op boten. Daarnaast waren ook het ontmoetingscentrum en enkele geparkeerde wagens het slachtoffer van inbrekers.

'Doelenaars hebben recht op veiligheid, waar iedere burger recht op heeft', zegt Jan Creve (Doel 2020). 'Er wonen hier nog twaalf eigenaars en verschillende andere mensen op een volledig legale manier.'

'We melden al maanden systematische elk incident aan de politie en we vragen al lang afdoende maatregelen aan het gemeentebestuur. Omdat zij elke kans te baat nemen om de onleefbaarheid van het dorp aan te tonen, vraag ik me af of die situatie daardoor niet in de hand wordt gewerkt', zegt Creve.

'Geen schuld'

Burgemeester Marc Van de Vijver voelt zich 'niet aangesproken'. 'We behandelen Doel zoals elke deelgemeente van Beveren. Als ik preventieve maatregelen neem, dan zijn zij eerst om in het verzet te treden', kaatst Van de Vijver de bal terug.

''Ik denk dat mensen zich ook eens moeten bezinnen of ze zelf geen verkeerde signalen uitsturen. De actie van Groen! van enkele weken geleden bijvoorbeeld stimuleert de idee dat Doel een gemeenschap is waar alles kan en mag', aldus Van de Vijver.