Honderden federale ambtenaren hebben het voorbije jaar promotie gemaakt, maar kunnen niet formeel benoemd worden in hun nieuwe functie bij gebrek aan een echte regering. Dat meldt De Zondag.

Daarmee lopen deze mensen uit de bovenste lagen van de administratie al maanden de opslag mis die aan de benoeming gekoppeld is.

Onder een regering van lopende zaken ondertekent de koning geen koninklijke besluiten voor de benoeming van topfuncties en functies van niveau A, legt Steffen Van Roosbroeck, woordvoerder van minister van Ambtenarenzaken Inge Vervotte (CD&V), uit in De Zondag. Het gaat om twintig topambtenaren en honderden benoemingen van niveau A.

 

Bij Financiën bijvoorbeeld gaat het om 103 dossiers, zo vernam De Standaard; maar het zijn geen onbetwiste dossiers: de 103 benoemingen die al jaren aansleepten, gebeurden ‘ad interim’, drie dagen voor de jongste verkiezingen.